Blandet innspurt

De store bevegelsene på tvers av bransjer og land fortsatte i juni. Samtidig løftet lange renter seg betydelig i USA og Europa etter positive uttalelser fra sentralbankene.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 0,6 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 2,5 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 0,1 prosent målt i NOK. Tilbakegangen i Europa kom som en liten korreksjon etter de siste måneders sterke utvikling. Dette rammet spesielt telekom, konsum og IT.

Aktive sentralbanker

Mot slutten av juni fikk lange renter luft under vingene, både i USA og i Europa. Utviklingen var drevet av den amerikanske sentralbanken som hevet styringsrentene, men også positive inflasjons- og vekstutsikter fra både den europeiske og den amerikanske sentralbanken. Ytterligere oppdrift ga troen på at sentralbanken i USA vil redusere sin balanse, samtidig som de kvantitative tiltakene i Europa forventes å minske i styrken. I aksjemarkedene smittet dette positivt over på først og fremst finansaksjene.

Valutabevegelser

Euroen styrket seg mot de fleste valutaer etter uttalelsene fra den europeiske sentralbanksjefen i juni. Samtidig forble dollarkursen relativt svak gjennom måneden. Sistnevnte er positivt for råvarer, som ofte prises i dollar. Svakere dollarkurs er også bra for fremvoksende økonomier. Disse er ofte råvaresensitive, og har gjerne dollargjeld. En bedring for fremvoksende økonomier er spesielt viktig for de europeiske økonomiene, som har større samhandel med fremvoksende økonomier enn USA.

Veien videre …

Investorene i aksjemarkedet har nå vendt blikket mot selskapenes rapportering for andre kvartal. Etter et godt første kvartal er forventningene løftet. Vi tror at selskapene klarer å møte forventningene, også gjennom andre halvår.

"As sure as the spring will follow the winter, prosperity and economic growth will follow recession"
Bo Bennett