Forblir sterk i troen

Aksjemarkedene løftes frem av bedring i verdensøkonomien målt ved ledende indikatorer, positiv inntjeningsvekst for selskapene, samt troen på økte vekstbidrag fra Trump.

Amerikanske S&P 500 oppsummerer februar opp 4,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 3,1 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX steg 1,6 prosent målt i NOK. Samtidig kunne Shanghai-børsen vise til en positiv avkastning på 2,6 prosent målt i Yuan.

Venter på Trump-detaljer

Trump fortsetter å skape overskrifter verden over. For aksjemarkedene preget negative saker rundt økt proteksjonisme de første ukene i februar, deretter kom hint om en "fenomenal" skattereform, og til slutt skapte Trumps tale for Kongressen lett eufori. Enn så lenge er detaljene rundt Trumps skattereform få, og den vil uansett ta lengre tid å utforme og innføre enn de mye omtalte presidentordrene.

Forventer renteøkning

Med forventninger om en økonomisk vekst på over to prosent for den amerikanske økonomien i 2017, samt lav og fallende arbeidsledighet, ser rentehevningstakten ut til å økes. Markedet priser nå inn to eller tre rentehevinger til i 2017. Dette vil være et taktskifte i forhold til hva vi har sett de siste årene. I tillegg er det risiko for at Trump-effektene vil medføre en høyere veksttakt og enda større prispress, noe som i så fall tilsier enda flere rentehevinger.

Nye EU-bølger?

I tiden fremover vil flere valg i Europa kunne utfordre EU-samarbeidet ytterligere. Mest oppmerksomhet rettes mot presidentvalget i Frankrike, som går over to runder i april og mai. Frykten er at Le Pen og hennes anti-EU Front National kommer til makten, og deretter krever en avstemming om fortsatt EU-medlemskap. Sannsynligheten er liten, men lærdommen fra både brexit og Trump gjør at ingen tar noe for gitt. Valget i Nederland har også potensiale til å skape noen bølger i kanalene.

Veien videre …

Aksjemarkedene har en god periode bak seg. Vi tror ikke oppturen stopper her. Gjennom februar så vi likevel at investorenes risikopreferanser skiftet opptil flere ganger. Det påvirket avkastningen i flere av våre fond, som overordnet sett er posisjonert for en mer syklisk oppgang.

"Love him or hate him, no one has been able to figure out Donald Trump"
Ronald Kessler