Gode resultater

Selskapenes kvartalsrapportering for andre kvartal satte sitt preg på børsene i juli måned. Valutabevegelser med svekkelsen av den amerikanske dollaren påvirket også i stor grad.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,1 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 0,3 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 3 prosent målt i NOK.

Svekket dollar

Den amerikanske dollaren har svekket seg gjennom hele andre kvartal og svekkelsen fortsatte gjennom juli. Spesielt mot Euro har svekkelsen vært stor med rundt 10 prosent siden starten på andre kvartal. Bevegelsene i valutamarkedet kommer i rykk og napp og er i perioder store. De siste måneders bevegelse skyldes både politikk, makro og rentedifferanseforventninger.

Redusert inntjeningsvekst

Valutabevegelsene gjør seg også gjeldende i selskapenes resultatregnskaper, hvor den sterke euroen/svake dollaren har bidratt til at inntjeningsveksten er mer redusert i første kvartal i Europa sammenlignet med USA. Det leveres imidlertid gode tall og positivt i forhold til forventningene i både Europa og USA, og også i Japan. Valutabevegelsene (og råvarebevegelsene) har også hjulpet inntjeningen i selskapene i de fremvoksende økonomiene.

Løft i norske kroner

Råvarerelaterte bransjer fortsatte oppgangen fra juni, blant annet hjulpet av en svekkelse i amerikanske dollar. Oljeprisen var også sterk i juli, noe som ga et pent løft i norske kroner mot de fleste andre valutaer. Forskjellen mellom børsene var også i juli stor, og fremvoksende økonomier gjorde det generelt best denne måneden. Råvarer og finans var sterke bransjer, mens helsesektoren korrigerte noe.

Veien videre ...

I skrivende stund har rundt 70 prosent av de amerikanske selskapene og 50 prosent av de europeiske selskapene levert tall for andre kvartal. Dermed vil også første halvdel av august bli preget av rapporteringssesongen. Makrobildet ser fortsatt solid ut og kombinasjonen av økt vekst og lav inflasjon er bra for aksjemarkedene. Vi tror videre oppgang er det mest sannsynlige.

“Power is a lot like real estate. It’s all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value.”
Frank Underwood