Handle fond før nyttår?

For å være sikker på at ønskede fondshandler gjennomføres i 2018, må du være ute i god tid. Det er ulike frister for aksjesparekonto og direkte fondsplasseringer.

Direkte fondsplasseringer

Kjøp direkte i Delphi-fond må registreres senest innen fredag 21. desember klokken 15:00. Handelen kan først gjøres opp når forvaltningsselskapet har mottatt valutering på innbetalingen, noe som tar minimum én virkedag. SWIFT-innbetalinger har frist senest innen fredag 28. desember klokken 14:00.

Salg og fondsbytter må registreres senest innen fredag 28. desember klokken 15:00. Handler som er gjennomført korrekt, vil da normalt gjøres opp med kurs i 2018.

Delphis aksjesparekonto

Kjøp av Delphi-fond i Delphis aksjesparekonto må registreres senest innen fredag 21. desember klokken 15:00. Kjøp av eksterne fond i aksjesparekontoen må tilsvarende være registrert innen utgangen av torsdag 20. desember.

Salg av Delphi-fond i Delphis aksjesparekonto må registreres senest innen torsdag 27. desember klokken 15:00. Salg av eksterne fond i aksjesparekontoen må være registrert innen utgangen av fredag 21. desember.

Fondsbytter må registreres senest innen onsdag 19. desember klokken 15:00.

For flytting av fond fra andre fondsleverandører/-plattformer til Delphis aksjesparekonto, var fristen for oppgjør i 2018 fredag 30. november.

Ta kontakt

Har du ytterligere spørsmål knyttet til handel i Delphis fond før nyttår? Vennligst ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 31 21 65. Du kan også benyttet kontaktskjemaet som du finner her.