Markedet trosser geopolitisk uro

Godt makromoment fortsatte inn i september, men måneden var også preget av politisk og geopolitisk uro. Råvareprisene fortsatte å vise styrke, mens den amerikanske dollaren svekket seg videre.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 3,9 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX steg 4,4 prosent målt i NOK.

Euro og dollar opp, kronen ned

Globale aksjer steg denne måneden målt i lokal valuta. Den sterkeste regionen var Nord-Amerika, tett fulgt av Japan. Kina åpnet måneden sterkt, men falt tilbake utover i måneden. De mer perifere delene av både Asia og Afrika var imidlertid svake og kunne notere seg en negativ utvikling. Både euroen og den amerikanske dollaren var sterke denne måneden, mens den norske kronen var svakere. Dette er kanskje noe overraskende gitt den sterke utviklingen i oljeprisen denne måneden.

FED strammer inn

Den amerikanske dollaren styrket seg denne måned, godt hjulpet av den amerikanske sentralbanken FED signaler rundt det pågående innstrammingen av pengepolitikken. Selv om de bare gjorde mindre endringer i planene, oppfattet verdens finansmarkeder at FED er fast bestemt på å gjennomføre innstramningene. Dette innebærer også at rentene etter hvert vil bli satt videre opp, om enn i et sakte tempo. De lange rentene beveget seg også oppover og har dermed reversert fallet fra august.

Klam hånd over Asia

Den geopolitiske uroen forsetter å sette sitt preg på nyhetsbilde. Selv om vi har sett kun mindre effekter i verdens finansmarkeder, er det ingen tvil om at spesielt situasjonen i Nord-Korea holder en klam hånd over de asiatiske markedene. Det er alltid vanskelig å forutse hva som skal komme ut av en slik situasjon, men finansmarkedene signaliserer inntil videre at den umiddelbare faren for en åpen konflikt ikke er overhengende.

Positive skattekutt

Utover den harde retorikken mot Nord-Korea har president Donald Trump også rukket å lansere sin etterlengtede skattereform, der han foreslår lavere skatt både til private og til foretak. Selv om president Trump ikke fikk flertall for å nedskalere Obamacare, som skulle betale for en del av disse skattekuttene, velger Trump likevel å kjøre på med skattekuttene. Dette ble oppfattet som positivt i aksjemarkedet.

Veien videre ...

Et makrobilde der både USA, Europa og Emerging markets viser god underliggende vekst fortsetter å støtte opp under aksjemarkedene. Aksjer fortsetter å være det beste stedet å være investert.

“Spend your money on the things money can buy. Spend your time on the things money can’t buy.”
Haruki Murakami