Delphi Green Trends A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 9
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR -7.55 % 28.09.2023
ÅRLIG AVKASTNING - Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Delphi Green Trends er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fremvoksende markeder. Porteføljen består normalt av 30-45 store, mellomstore og små selskaper, som skal ha grønne inntekter knyttet opp mot temaer som: fornybar energi, sirkulær økonomi, grønne bygninger og infrastruktur, grønn mobilitet eller bærekraftige økosystemer og jordbruk. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Fondet har bærekraftige investeringer som formål, i tillegg til at fondet fremmer bærekraft gjennom aktivt eierskap, påvirkningsarbeid og produkt- og normbaserte utelukkelser.

Fakta om fondet

ISINNO0010911258
Etablert28.12.2020
Kurs779.73 NOK (28.09.2023)
AUM171737470.34  NOK (31.08.2023)
Aktiv andel : 98.63 % (31.12.2021)
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Løpende kostnader 20211.5 %
ReferanseindeksMSCI All Countries

Forvalter av fondet

Ivar Harstveit

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 28.12.2020

Delphis forvalterteam

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 28.09.2023

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • Republic Services: 6.49 %
 • Waste Connections Inc: 5.85 %
 • ASML HOLDING NV: 3.93 %
 • FIRST SOLAR INC COMMON STOCK USD 0.001: 3.57 %
 • Myr Group: 3.52 %
 • Commercial Metals: 3.47 %
 • EDP Renovaveis SA: 3.45 %
 • Schneider Electric: 3.32 %
 • Xylem Inc: 3.29 %
 • ENPHASE ENERGY: 3.17 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.08.2023

Sektorfordeling

 •   INDUSTRIALS 43.11 %
 •   TECHNOLOGY 30.3 %
 •   UTILITIES 9.96 %
 •   BASIC_MATERIALS 8.53 %
 •   CONSUMER_DEFENSIVE 5.62 %
 •   CONSUMER_CYCLICAL 2.48 %

Sist oppdatert: 31.08.2023

Landfordeling

 • USA: 38.71 %
 • FRA: 8.33 %
 • CAN: 7.97 %
 • CHN: 6.67 %
 • JPN: 6.43 %
 • NLD: 5.85 %
 • TWN: 4.03 %
 • ESP: 3.46 %
 • SWE: 3.06 %
 • ITA: 2.44 %
Vis alle land

Sist oppdatert: 31.08.2023

Hovedfordeling

 • STOCK: 99.71 %
 • CASH: 0.29 %

Sist oppdatert: 31.08.2023

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Mer om Delphi og bærekraft

Bærekraftscore

Fond

9

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.