Forvaltningskonsept

Som investorer i aksjemarkedene møter vi daglig enorme informasjonsmengder. For å kunne levere god avkastning over tid, er det avgjørende å ha et robust forvaltningskonsept.

Delphis forvaltningskonsept skiller seg fra andre forvalteres. Brorparten av våre konkurrenter sverger kun til fundamental analyse. Det alene er ikke nok i vår verden. Vi mener at de beste forutsetninger for å treffe riktige investeringsvalg fås ved å kombinere fundamental analyse med trendanalyser.

Ved å utøve både fundamental- og trendanalyse, finner vi selskaper som har levert over tid. Trendene fanger også opp dynamikken i økonomiene, finansmarkedene og selskapenes inntjening på en meget god måte – samtidig som vi skiller ut viktig informasjon fra bakgrunnsstøy.

Kombinasjonen av analysene utgjør det vi kaller for Delphi-metoden. Ved å benytte denne metoden, eller dette konseptet om du vil, har vi klart å skape solide resultater over tid.

Å skape langsiktig meravkastning på vegne av andelseierne vil alltid være vårt fremste mål.