Delphi-metoden

Gjennom Delphi-metoden forsøker vi å identifisere trender, sektorer og enkeltaksjer som kan vise til de beste vekstutsiktene, avhengig av hvor vi er i den økonomiske sykelen.

Vi følger en metodisk og dynamisk tilnærming til de finansielle markedene. Tilnærmingen kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Daglig analyserer og fortolker vi store mengder informasjon på en effektiv og systematisk måte. Trendanalyser av historisk aksjeprising utføres for å identifisere selskaper som kan vise til en positiv aksjekurstrend, og som oppfattes positivt av markedet. Etter vårt syn er trendtilnærmingen både unik og effektiv.

Indeks fond@2x

Vår tilnærming kan beskrives gjennom grafen til høyre, hvor identifisering av trender kombinert med fundamental analyse er det sentrale. Selv om trendvurderinger og momentum i sektorer og enkeltselskaper spiller en viktig rolle i prosessen, er fundamentalanalysen avgjørende for å bekrefte selskapenes virkelige potensial.


Vi kjøper aksjer som kan vise til en positiv aksjekurstrend, understøttet av en god fundamental historie. Salg av aksjer skjer på basis av endring i aksjekurstrend og/eller fundamentale forhold.

Delphi er ikke for alle

Delphi-fondene er for deg som tror på aktiv forvaltning, som tror det er mulig å slå markedet over tid, som tåler aksjemarkedenes svingninger, og som sist men ikke minst, tror at kombinasjonen av trender og det fundamentale er veien å gå.