Presserom

Delphi Fondene ønsker vi å være tilgjengelige for pressen. Her finner du relevant presseinformasjon.

Henvendelser

Karl Otto Gulseth er salgs – og markedssjef i Delphi Fondene. Ta kontakt på telefon 959 96 081 eller via karl.otto.gulseth@delphi.no dersom du har spørsmål eller ønsker å avtale et møte.

Pressebilder

Bilder hentet fra disse sidene kan benyttes fritt i redaksjonell sammenheng. Alle bilder krediteres "Delphi Fondene".

Selskapsfakta

For bakgrunnsinformasjon om Delphi Fondene, se undersiden Selskapshistorie.


For bakgrunnsinformasjon om forvalterne, se undersiden Forvalterteam.