Kjøp fond

Hos Delphi Fondene kan du enten kjøpe fond via vår nye aksjesparekonto eller direkte. For de aller fleste privatpersoner er aksjesparekonto å foretrekke. Her kjøper du fond på 1-2-3.

Aksjesparekonto

Men en aksjesparekonto får du fleksibel og skatteeffektiv sparing i aksjefond. Innenfor kontoen kan du bytte aksjefond kostnadsfritt uten å utløse skatt. Skatt betaler du først når du tar gevinst ut fra selve aksjesparekontoen. Det er ingen bindingstid eller ekstra kostnader knyttet til kontoen.

NB: Hvis du allerede har en aksjesparekonto hos oss, velger du "Logg inn" øverst på siden for å handle fond. 

Kostnader_Delphi-fond

Start aksjesparekonto hos Delphi

Gjennom 2019 kan du flytte aksjefond du eier fra før inn i aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Dette er ekstra gunstig for deg som allerede sparer i Delphis aksjefond, og som har opparbeidet en solid gevinst. Les mer om flytting på hovedsiden om aksjesparekonto.

Flytt Delphi-fond du eier til aksjesparekonto

Med Delphis aksjesparekonto får du også tilgang til fond fra andre fondsleverandører, totalt nærmere 150 ulike fond. I tillegg til å kunne kjøpe fond fra andre forvaltere, kan du også samle fond du har fra før i vår aksjesparekonto. Slik får du bedre kontroll på verdiene. Når fondene er vel på plass i Delphis aksjesparekonto, velger du selv om du vil fortsette sparingen eller flytte hele eller deler av sparingen over i Delphi-fond.

Flytt aksjefond fra andre forvaltere

Flytt aksjesparekonto fra andre forvaltere

Her finner du avtalevilkår og fondsoversikt for Delphis aksjesparekonto

Direkte i fond

Dette er den "gamle" måten å spare i fond på, men fortsatt veien å gå hvis du ønsker å spare i Delphi Kombinasjon (både aksjer og renter). Det er ingen bindingstid på sparingen, og du skatter av avkastningen når du selger fondene. Plasseringer direkte i fond er også veien å gå hvis du investerer via et investeringsselskap/aksjeselskap.

NB: Hvis du allerede har aksjefond direkte hos oss, og ønsker å fortsette å handle direkte, velger du "Logg inn" øverst på siden for å handle fond. 

Her kan du kjøpe våre fond direkte