Kjøp fond

Hos Delphi Fondene kan du enten kjøpe fond via vår nye aksjesparekonto eller direkte. For de aller fleste privatpersoner er aksjesparekonto å foretrekke. Her kjøper du fond på 1-2-3.

Aksjesparekonto

Ordningen ble innført 1. september 2017, og gir en fleksibel og skatteeffektiv sparing i aksjefond. Med en aksjesparekonto kan du bytte aksjefond kostnadsfritt, uten å utløse skatt. Skatt betaler du først når du tar gevinst ut fra selve aksjesparekontoen. Beløpet du har skutt inn kan tas ut av ordningen skattefritt når du ønsker det. Delphi-ASK har ingen ekstra kostnader utover vanlig forvaltningshonorar for aksjefondene. Det er heller ingen bindingstid.

Start aksjesparekonto hos Delphi

Gjennom 2018 kan du også flytte aksjefond du eier fra før inn i aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Dette er ekstra gunstig for deg som allerede sparer i Delphis aksjefond, og som har opparbeidet en solid gevinst.

Flytt Delphi-fond du eier til aksjesparekonto

Med Delphis aksjesparekonto får du også tilgang til fond fra andre fondsleverandører, totalt nærmere 150 ulike fond. I tillegg til å kunne kjøpe fond fra andre forvaltere, kan du også samle fond du har fra før i vår aksjesparekonto. Slik får du bedre kontroll på verdiene. Når fondene er vel på plass i Delphis aksjesparekonto, velger du selv om du vil fortsette sparingen eller flytte hele eller deler av sparingen over i Delphi-fond

Flytt aksjefond fra andre forvaltere

Her finner du avtalevilkår og fondsoversikt for Delphis aksjesparekonto

Direkte i fond

Dette er den "gamle" måten å spare i fond på, men fortsatt veien å gå hvis du ønsker å spare i Delphi Kombinasjon (både aksjer og renter). Det er ingen bindingstid på sparingen, og du skatter av avkastningen når du selger fondene. Plasseringer direkte i fond er også veien å gå når du ikke investerer som privatperson, men via et investeringsselskap/aksjeselskap.

Her kan du kjøpe våre fond direkte