Kjøp fond

Hos Delphi Fondene kan du enten kjøpe fond via vår nye aksjesparekonto eller direkte. For de aller fleste er aksjesparekonto å foretrekke. Her kjøper du fond på 1-2-3.

Aksjesparekonto

Men en aksjesparekonto får du fleksibel og skatteeffektiv sparing i aksjefond. Innenfor kontoen kan du bytte aksjefond kostnadsfritt uten å utløse skatt. Skatt betaler du først når du tar gevinst ut fra selve aksjesparekontoen. Det er ingen bindingstid eller ekstra kostnader knyttet til kontoen.

NB: Hvis du allerede har en aksjesparekonto hos oss, velger du "Logg inn" øverst på siden for å handle fond.

Kostnader_Delphi-fond

Start aksjesparekonto hos Delphi

Gjennom 2019 kan du flytte aksjefond du eier fra før inn i aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Dette er ekstra gunstig for deg som allerede sparer i aksjefond, og som har opparbeidet en solid gevinst. Du kan også flytte aksjefond fra andre forvaltere til Delphis aksjesparekonto, både enkeltfond og hele kontoer. Les mer her.

Flytt fond til Delphis aksjesparekonto

Med Delphis aksjesparekonto får du også tilgang til fond fra andre fondsleverandører, rundt 130 ulike fond. I tillegg kan du samle fond du har fra før. Slik får du bedre kontroll på verdiene. Når fondene er vel på plass i Delphis aksjesparekonto, velger du selv om du vil fortsette sparingen eller flytte hele eller deler av sparingen over i Delphi-fond.

Her finner du avtalevilkår og fondsoversikt for Delphis aksjesparekonto.

Direkte i fond

Dette er den "gamle" måten å spare i fond på, men fortsatt veien å gå hvis du ønsker å spare i Delphi Kombinasjon (både aksjer og renter). Det er ingen bindingstid på sparingen, og du skatter av avkastningen når du selger fondene. Plasseringer direkte i fond er også veien å gå hvis du investerer via et investeringsselskap/aksjeselskap.

NB: Hvis du allerede har aksjefond direkte hos oss, og ønsker å fortsette å handle direkte, velger du "Logg inn" øverst på siden for å handle fond. 

Her kan du kjøpe våre fond direkte