Kjøp fond

Hos Delphi Fondene kan du enten kjøpe fond via vår nye aksjesparekonto eller direkte. For de aller fleste privatpersoner er aksjesparekonto å foretrekke. Her kjøper du fond på 1-2-3.

Aksjesparekonto

Ordningen ble innført 1. september 2017, og gir en fleksibel og skatteeffektiv sparing i aksjefond. Med en aksjesparekonto kan du bytte aksjefond kostnadsfritt, uten å utløse skatt. Skatt betaler du først når du tar gevinst ut fra selve aksjesparekontoen. Beløpet du har skutt inn kan tas ut av ordningen skattefritt når du ønsker det. Delphi-ASK har ingen ekstra kostnader utover vanlig forvaltningshonorar for aksjefondene. Det er heller ingen bindingstid.

Kostnader_Delphi-fond

Start aksjesparekonto hos Delphi

Gjennom 2018 kan du også flytte aksjefond du eier fra før inn i aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Dette er ekstra gunstig for deg som allerede sparer i Delphis aksjefond, og som har opparbeidet en solid gevinst.

Flytt Delphi-fond du eier til aksjesparekonto

Med Delphis aksjesparekonto får du også tilgang til fond fra andre fondsleverandører, totalt nærmere 150 ulike fond. I tillegg til å kunne kjøpe fond fra andre forvaltere, kan du også samle fond du har fra før i vår aksjesparekonto. Slik får du bedre kontroll på verdiene. Når fondene er vel på plass i Delphis aksjesparekonto, velger du selv om du vil fortsette sparingen eller flytte hele eller deler av sparingen over i Delphi-fond.

Flytt aksjefond fra andre forvaltere

Flytt aksjesparekonto fra andre forvaltere

Her finner du avtalevilkår og fondsoversikt for Delphis aksjesparekonto

Direkte i fond

Dette er den "gamle" måten å spare i fond på, men fortsatt veien å gå hvis du ønsker å spare i Delphi Kombinasjon (både aksjer og renter). Det er ingen bindingstid på sparingen, og du skatter av avkastningen når du selger fondene. Plasseringer direkte i fond er også veien å gå når du ikke investerer som privatperson, men via et investeringsselskap/aksjeselskap.

Her kan du kjøpe våre fond direkte