Kjøp fond

Hos Delphi Fondene kan du enten kjøpe fond via vår nye aksjesparekonto eller direkte. For de aller fleste er aksjesparekonto å foretrekke. Her kjøper du fond på 1-2-3.

Aksjesparekonto

Men en aksjesparekonto får du fleksibel og skatteeffektiv sparing i aksjefond. Innenfor kontoen kan du bytte aksjefond kostnadsfritt uten å utløse skatt. Skatt betaler du først når du tar gevinst ut fra selve aksjesparekontoen. Det er ingen bindingstid eller ekstra kostnader knyttet til kontoen.

Kostnader_Delphi-fond

Kjøp fond med Delphis aksjesparekonto

Gjennom 2019 kan du flytte aksjefond du eier fra før inn i aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Dette er ekstra gunstig for deg som allerede sparer i aksjefond, og som har opparbeidet en solid gevinst. Du kan også flytte aksjefond fra andre forvaltere til Delphis aksjesparekonto, både enkeltfond og hele kontoer. Les mer her.

NB: Dersom fondene du ønsker å flytte fra en annen leverandør til Delphi Fondene ikke er konvertert til aksjesparekonto hos den andre leverandøren, må vi ha flyttemeldingen før 1. desember 2019.

Flytt fond til Delphis aksjesparekonto

Med Delphis aksjesparekonto får du også tilgang til fond fra andre fondsleverandører, rundt 130 ulike fond. I tillegg kan du samle fond du har fra før. Slik får du bedre kontroll på verdiene. Når fondene er vel på plass i Delphis aksjesparekonto, velger du selv om du vil fortsette sparingen eller flytte hele eller deler av sparingen over i Delphi-fond.

Her finner du avtalevilkår og fondsoversikt for Delphis aksjesparekonto.

Investorkonto

Dette er den "gamle" måten å spare i fond på, men fortsatt veien å gå hvis du ønsker å spare i Delphi Kombinasjon (både aksjer og renter). Det er ingen bindingstid på sparingen, og du skatter av avkastningen når du selger fondene. Plasseringer direkte i fond via en investorkonto er også veien å gå hvis du investerer via et investeringsselskap/aksjeselskap.

Kjøp Delphi-fond med investorkonto

Ta kontakt

Har du spørsmål angående aksjesparekonto eller sparing i Delphis fond via investorkonto? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter.