Selskapshistorie

Delphis selskapshistorie starter tilbake på midten av 80-tallet, den gang som et selskap som drev med analyse, databehandling og informasjon om børsselskaper.

Fra salg av børsdata og rådgivning på enkeltaksjer, foretok selskapet etter hvert en vridning mot forvaltning av aksjer og fond. Delphi Fondsforvaltning ble etablert i 1995 gjennom overtakelsen av fondene Trend International og Trend Norge – i dag Delphi Nordic og Delphi Norge.

Flere fond har kommet til siden den gang: Delphi Kombinasjon i 1997, Delphi Europe i 1999,  Delphi Global i 2006 og Delphi Global Valutasikret i 2017. I 2018 etablerte vi i tillegg en rekke andelsklasser i de ulike fondene (se fondenes prospekt for mer informasjon).

I 2000 ble Delphi Fondsforvaltning overtatt av Storebrand. Formelt sett er dermed Delphi en del av Storebrand-konsernet, med fordeler som en langsiktig og sterk eier i ryggen, samt tilgang til effektive oppgjørs- og administrasjonssystemer.

Våre fond har vært forvaltet på samme måte siden oppstarten, med utgangspunkt i Delphi-metoden, hvor både trender og fundamentale forhold står sentralt. Å skape langsiktig meravkastning på vegne av andelseierne vil alltid være vårt fremste mål.

Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter.