Bærekraft

Delphi Fondene følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. I praksis er det tre områder som integrerer bærekraft i våre investeringsbeslutninger.

For det første utelukkes selskaper som bryter «Storebrands standard for bærekraftige investeringer», knyttet til for eksempel klima- og miljøskader eller korrupsjon.

Kriterier for utelukkelse:

  • Alvorlig klima- og miljøskade
  • Folkerett og menneskerettigheter
  • Korrupsjon og økonomisk kriminalitet
  • Produksjon av tobakk eller kontroversielle våpen
  • Lav bærekraftsrating innenfor en høyrisikoindustri

For det annet får vi tilgang til data fra Storebrands bærekraftsanalyser og en score på selskapene fra 1-100 integrert i vårt porteføljestyringsverktøy. Score under 25 indikerer et behov for ytterligere undersøkelser. Forvalter kan da avstemme med bærekrafsteamet hva som ligger til grunn for ratingen, og hensynta dette i investeringsbeslutningen.

For det tredje berører vår egen fundamentalanalyse en rekke bærekraftsrelaterte spørsmål knyttet til måten selskapene driver sin virksomhet på.

I sum har de tre områdene bidratt til at de ulike Delphi-fondene gjennomgående har fått god uttelling i Storebrands bærekraftscore.