Bærekraft

Delphi Fondene følger Storebrands standard for bærekraftige investeringer. I praksis er det tre områder som integrerer bærekraft i våre investeringsbeslutninger.

For det første utelukkes selskaper som bryter «Storebrands exclusion-policy», knyttet til for eksempel klima- og miljøskader eller korrupsjon.

Kriterier for utelukkelse:

  • Alvorlig klima- og miljøskade
  • Folkerett og menneskerettigheter
  • Korrupsjon og økonomisk kriminalitet
  • Produksjon av tobakk eller kontroversielle våpen
  • Lav bærekraftsrating innenfor en høyrisikoindustri

For det annet får vi tilgang til data fra Storebrands bærekraftsanalyser og en score på selskapene fra 1-100 integrert i vårt porteføljestyringsverktøy. Score under 25 indikerer et behov for ytterligere undersøkelser. Forvalter kan da avstemme med bærekrafsteamet hva som ligger til grunn for ratingen, og hensynta dette i investeringsbeslutningen.

For det tredje berører vår egen fundamentalanalyse en rekke bærekraftsrelaterte spørsmål knyttet til måten selskapene driver sin virksomhet på.

I sum har de tre områdene bidratt til at de ulike Delphi-fondene gjennomgående har fått god uttelling i Storebrands bærekraftscore.

På slutten av desember 2020 lanserte vi Delphi Green Trends, og som alle Delphis fond følger fondet Storebrands standard for bærekraftige investeringer. I tillegg ekskluderer også Delphi Green Trends flere selskaper i tillegg til å være fossilfri.

Fondet ekskluderer blant annet fra å investere i selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner. Det inkluderer menneskerettigheter, arbeids- og folkerett, korrupsjon og økonomisk kriminalitet, alvorlige klima- og miljøskader og kontroversielle våpen. Vi ekskluderer også selskaper hvis omsetning til mer enn 5% kommer fra produksjon og/eller distribusjon av tobakk, våpen, alkohol, spill, pornografi, cannabis, fossile drivstoff og selskaper med store fossile reserver.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Ettersom EU har forpliktet seg til å oppnå klimanøytralitet innen 2050, vil det kreve en endring av det europeiske samfunnet og dets økonomi - og det vil også påvirke hvordan fondsselskap kommuniserer om bærekraft.

Les mer om det her