Delphi Nordic A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSNIVÅ 7
RISIKO 6
AVKASTNING I ÅR 11.24 % 18.06.2024
ÅRLIG AVKASTNING 8.93 % Gjennomsnittlig siste 5 år

Investeringsprofil

Delphi Nordic har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i nordiske aksjer. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 25-40 store, mellomstore og små selskaper innenfor minimum fem sektorer. Forvalter leter etter aksjer som i utgangspunktet kan vise til positive pristrender. Deretter foretas en grundig analyse av selskapets virksomhet, ledelse, markedsposisjon, produkter og fremtidsutsikter før en eventuell investering foretas. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0010039670
Etablert18.03.1991
Kurs51164.54 NOK (18.06.2024)
AUM1886403143.40  NOK (31.05.2024)
Aktiv andel : 56.344548130435 % (31.05.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Forvaltningshonorar1.5 %
Løpende kostnader 20231.5 %
ReferanseindeksVINX Nordic Benchmark

Forvalter av fondet

Andreas Berdal Lorentzen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2020

Adil Shah

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.11.2021

Delphis forvalterteam

Historisk avkastning

Sist oppdatert: 18.06.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning


Innhold

Investeringer

 • Novo-Nordisk B: 8.22 %
 • Atlas Copco AB: 8.13 %
 • GN Store Nord A/S: 7.4 %
 • Pandora AS: 6.28 %
 • Aarhuskarlshamn AB: 4.56 %
 • Boliden Limited B: 3.99 %
 • ABB (SEK): 3.95 %
 • Swedbank AB (A shs): 3.91 %
 • Orsted A/S: 3.74 %
 • Investor AB-B: 3.61 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.05.2024

Sektorfordeling

 •   Industrials 31.24 %
 •   Financials 15.37 %
 •   Health Care 14.06 %
 •   Consumer Discretionary 13.68 %
 •   Materials 7.05 %
 •   Energy 4.88 %
 •   Consumer Staples 4.56 %
 •   Utilities 3.74 %
 •   Information Technology 2.49 %
 •   Cash 1.64 %
 •   Communication Services 1.3 %

Sist oppdatert: 31.05.2024

Landfordeling

 • SWE: 38.51 %
 • DNK: 35.93 %
 • NOR: 11.03 %
 • FIN: 6.02 %
 • CHE: 3.95 %
 • SGP: 2.92 %
 • Cash: 1.64 %

Sist oppdatert: 31.05.2024

Hovedfordeling

 • OTHER: 100 %
 • CASH: 0.87 %

Sist oppdatert: 31.05.2024

Bærekraftskriterier

 • Følger Storebrandstandarden
 • Følger NBIMs utelukkelsesliste
 • Ekskluderer gambling
 • Ekskluderer alkohol
 • Ekskluderer våpen
 • Ekskluderer pornografi
 • Flere løsningsselskaper
 • Fossilfri
 • Optimert på høy bærekraftsscore
 • Optimert på lav karbon-intensitet
 • Ekskluderer statsobligasjoner i brudd med internasjonale normer
 • Møter kriterier for grønne obligasjoner

Mer om Delphi og bærekraft

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

Indeks

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.