Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Delphi er en del av Storebrand som har jobbet med bærekraftige investeringer i over 25 år. Storebrand har jobbet med å være i forkant med bærekraft, og dette har vært viktig i våre strategier siden. Derfor gleder vi oss over økt fokus og standardisering som vil komme som et resultat av EUs Green Deal.

Storebrand opprettet et bærekraftteam tilbake i 1995 og jobbet med dette i 10 år før vi ble grunnlegger av UNPRI. I 2015 opprettet vi et nytt sett med bærekraftsfondene: Plus Fund Family, og vi har fått fart på fokuset siden den gang. Etter Paris-avtalen og opprettelsen av bærekraftsmålene innlemmet vi disse i våre analyser og bærekraftsvurderinger.

EUs handlingsplan for bærekraftig økonomi

Den europeiske unionen (EU) har vedtatt en handlingsplan for bærekraftig finansiering, kalt «The Sustainable Finance Action Plan» (SFAP) som en del av sin «European Green Deal». Målet er å fremme bærekraftige investeringer i og utenfor EU. SFAP vil tre i kraft i flere trinn, fra mars 2021. EUs mål er at unionen skal være karbonnøytral innen 2050, og SFAP er en viktig del av å nå dette målet. For finanssektoren er det en ny forskrift om bærekraftig finansinformasjon som tar sikte på å klassifisere og effektivisere bærekraftsinformasjonen til fond, og en ny EU-taksonomi for klassifisering av ulike økonomiske aktiviteter. Taksonomien har seks miljømål og vil gjøre det lettere for investorer å sammenligne finansielle produkter som fremmer miljøegenskaper.

 Les mer om dette og hvordan vi klassifiserer fond på Storebrands nettsider.