20 år med Delphi Kombinasjon

Fredag 20. oktober passerte Delphi Kombinasjon 20 år, uten stor ståhei. Går vi avkastningen etter i sømmene, er det likevel gode grunner til å fyre av en jubileumsrakett eller to.

Delphi Kombinasjon er alternativet for fondssparere som av ulike årsaker ikke ønsker å være 100 prosent investert i aksjemarkedet til enhver tid. Fondet investerer i både aksjer og rentepapirer, henholdsvis nordiske aksjer og norske rentepapirer. Siden etableringen har fondet levert god avkastning målt mot eksempelvis norske aksjer (Oslo Børs Fondindeks), med vesentlig lavere kurssvingninger enn om fondet kun besto av aksjer.

Tian_Hakon
Aksjedelen av Delphi Kombinasjon forvaltes av Håkon H. Sætre (t.h) som også forvalter Delphi Nordic. Fra nyttår tar Tian Tollefsen over forvaltningen av renteporteføljen. I dag forvalter han Delphi Norge. Foto: Delphi Fondene.

Ved utgangen av oktober 2017 kunne Delphi Kombinasjon vise til en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,6 prosent siden oppstart (geometrisk avkastning etter forvaltningshonorar). Tilsvarende tall for referanseindeksen og den norske aksjeindeksen OSEFX var henholdsvis 6,9 prosent og 7,1 prosent (uten honorarer). I kroner og øre ville en plassering på 100 000 kroner vokst til 520 000 kroner i Delphi Kombinasjon, 380 000 kroner med en plassering tilsvarende fondets referanseindeks, og 395 000 ved en plassering tilsvarende den norske aksjeindeksen. Kurssvingningene, målt i form av annualisert månedlig standardavvik, har i perioden vært 9,4 prosent for Delphi Kombinasjon, 8,4 prosent for referanseindeksen og hele 22 prosent for OSEFX.

Konkurrentsammenligning

Verdipapirfondenes forening kategoriserer Delphi Kombinasjon som et internasjonalt kombinasjonsfond balansert. En sammenligning av historisk avkastning innenfor nevnte kategori, viser at fondet hevder seg svært godt relativt til konkurrentene. Delphi Kombinasjon topper avkastningslisten målt over tre, fire, syv og ti og 20 år (tall per 24. november 2017).

Jakter meravkastning

Delphi Kombinasjon er et aktivt allokeringsfond hvor målsetningen er å skape meravkastning utover referanseindeksen. Målsetningen søkes oppnådd gjennom to dimensjoner; allokering mellom aksjer og renter, samt hvilke verdipapirer som velges inn i porteføljen. Fondets aksjeandel skal til enhver tid ligge mellom 30 prosent og 70 prosent. Disse rammene har vært benyttet til det fulle gjennom flere perioder historisk.

Rentedelen av porteføljen kan ta både rente- og kredittrisiko, hvor rentefølsomheten ligger mellom 0 og 6 år og laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BB-. Inntil 40 prosent av porteføljen kan ligge i såkalte high yield rentepapirer.

Et godt alternativ

Målt i forvaltningskapital har Delphi Kombinasjon noe ufortjent fått mindre oppmerksomhet enn sine storebrødre i Delphi Fondene; aksjefondene. Fondet forvaltes aktivt uten en investeringskomité, og er ikke et fond-i-fond som en del av våre konkurrenters kombinasjonsfond. Med lang og god historisk avkastning i ryggen, også relativt til konkurrentene, samt vesentlig lavere kurssvingninger enn rene aksjefond, bør Delphi Kombinasjon være et godt alternativt for mange også de neste 20 årene.

Her finner du mer informasjon om Delphi Kombinasjon


Her kan du kjøpe andeler i Delphi Kombinasjon

NB: Delphi Kombinasjon kjøpes direkte, ikke via aksjesparekonto.