2017 inn i historiebøkene

Desember oppsummeres som nok en positiv måned for mange av verdens børser. Med hele 2017 i historiebøkene, er det også klart at børsåret ble blant de sterkeste historisk sett.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 1,1 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 0,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 0,1 prosent målt i NOK. For fjoråret sett under ett var de samme indeksene opp henholdsvis 22, 11 og 19 prosent. Det er sterke tall også i et historisk perspektiv – spesielt for amerikanske aksjer, som har levert 10 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning siden etableringen av S&P 500 for snart 90 år siden.

Godt bakteppe

Makromessig har vi også lagt bak oss et solid år, med en samstemt oppgang for aktivitetstallene i både industriland og i fremvoksende økonomier. Samtidig toppet mye av den politiske uroen ut med det franske valget i mai, etter bekymringer for økt populisme drevet av Brexit og Trump. Frykten for handelskrig med Trump ser også foreløpig ut til å ha vært overdrevet. Global inflasjon overrasket dessuten på nedsiden, tross stigende oljepris. Inn i 2018 fremstår makromomentet fortsatt som godt. Geopolitisk står imidlertid nervene i spenn på grunn av den pågående konflikten mellom Nord-Korea og USA. Situasjonen kan få en viss påvirkning på aksjemarkedene gjennom det nye året.

Tilbake til "normalen"

Sentralbankenes omfattende stimuleringer av økonomiene har fått mye oppmerksomhet i kjølvannet av finanskrisen. Nå har reisen tilbake til "normalen" begynt, om enn gradvis og forsiktig. Hittil har dette blitt tatt godt imot av finansmarkedene. Den amerikanske sentralbanken kommer til å heve renten videre i 2018 og bygge ned balansen ytterligere. Den store syretesten kommer trolig først nærmere sommeren, da vil den europeiske sentralbanken annonsere sine planer for kvantitative tiltak etter september.

Veien videre …

Verdensøkonomien går godt. For første gang på lenge opplever vi en koordinert vekst hvor både USA, Europa og markedene i Asia og Sør-Amerika viser god og til dels økende vekst. Samtidig har lave renter og stimulerende sentralbanker bidratt til økt prising av aksjer. Når vi i tillegg har begynt på reisen tilbake til "normalen", må vi nok forvente økte svingninger i børsåret 2018. Vi er imidlertid ikke bekymret så lenge de underliggende økonomiene fortsetter å vise styrke.

"The key to making money is to stay invested" 
Suze Orman