Aksjemarkedet trosset stigende renter

Aksjemarkedene endte første halvår i positivt terreng, til tross for stigende lange renter og utsatte forventninger til rentekutt i USA.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 med 5,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte ned 1,1 prosent målt i EUR, og den nordiske VINX falt 0,5 prosent målt i NOK. Her hjemme endte Oslo Børs ned 1,3 prosent (OSEBX).

De store dominerer

Globale aksjer hadde en god utvikling i første halvår, til trosse for stigende langrenter. I USA prises første rentekutt fullt ut først i november, men en viss prising også for september. Samtidig har fallende inflasjon og oppjusterte vekstutsikter i USA bidratt positivt. Oppgangen har vært dominert av de store amerikanske teknologiselskapene. Blant enkelte har konsentrasjonen i markedet skapt frykt for fallhøyden hvis ikke de store selskapene fortsetter å møte forventningene. 

Usikkerhet i eurosonen

I motsetning til Federal Reserve, kuttet den europeiske sentralbanken (ECB) renten for første gang i juni. ECB fremsto likevel som mer «haukete» enn ventet, ved at fremtidige rentekutt synes mer avhengig av løpende makroøkonomiske data enn tidligere antatt. Vekstutsiktene i eurosonen er svakere enn i USA, selv om makrodata har kommet inn noe bedre enn ventet den seneste tiden. I tillegg har den politiske situasjonen i Frankrike bidratt til økt usikkerhet, spesielt med tanke på mulige økonomiske utfordringer som økte budsjettunderskudd og uforutsigbar budsjettpolitikk. Det har bidratt til å påvirke rentepåslag på fransk statsgjeld.

Mer politisk støy i vente:

Politisk usikkerhet og ringvirkningene i finansmarkedene vil sannsynligvis ikke avta i andre halvår. Verdens største økonomi går inn i presidentvalget som skal avgjøres i november, med Biden og Trump som de mest sannsynlige kandidatene. Presidentdebatten i juni ga en forsmak på hva som kan komme. I selskaper som antas å bli påvirket av valgutfallet så man umiddelbare markedsreaksjoner. Også amerikanske statsrenter steg på meldinger om økt oppslutning om Trump etter debatten, med forventninger om at Trumps politikk kan være mer inflasjonsdrivende på grunn av økt proteksjonisme og økte budsjettunderskudd gjennom skattekutt og økt offentlig forbruk.

Veien videre

Det globale aksjemarkedet hadde en sterk utvikling i første halvår, motvirket av stigende lange renter og utsatte forventninger til rentekutt i USA. Reduksjonen i inflasjon og oppjusterte vekstutsikter i USA har vært positive faktorer, i tillegg til solid selskapsinntjening som har støttet oppgangen. Oppgangen hovedsakelig vært drevet av noen få store amerikanske selskaper. I lys av fortsatt sterk selskapsinntjening virker aksjer som en fortsatt attraktiv aktivaklasse.