Aksjer løftet videre

Troen på at en handelsavtale mellom Kina og USA nærmer seg, kombinert med redusert falltakt for globale industritall, løftet aksjemarkedene gjennom november.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,6 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 2,9 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX klatret 1,8 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 0,5 prosent (OSEBX).

Bedre industritall

Etter flere kvartaler med fallende globale industritall, så vi tegn til at falltakten bunnet ut i november. Arbeidsmarkedene har ikke blitt påvirket nevneverdig av fallet i industrien. Det samme må kunne sies om husholdningenes konsum, noe som også har bidratt til å holde global vekst oppe. Skulle industritallene finne fotfeste, er det nærliggende å tro at konjunkturoppgangen kan forlenges ytterligere. Samtidig er vi i en sensyklisk fase, spesielt i USA, hvor sentralbanken (Fed) også har brukt en del krutt på sine "forsikringskutt".

Helomvending

2019 ble året hvor den globale veksttakten avtok markert, samtidig som de fleste aktivaprisene steg. Dette ble også året hvor sentralbankenes helomvending resultert i rentekutt og restart av de kvantitative tiltakene. Uten denne helomvendingen, kan man argumentere for at risikoen for en bråstopp i den globale økonomien ville vært større. Samtidig kan man undre seg over at Fed valgte å kutte renten samtidig som arbeidsledighet i USA er rekordlav. Og selvfølgelig kan man spekulere i om Trump bevisst bremser økonomien med handelskrigen for å tvinge frem rentekutt, for deretter å lande en handelsavtale, og så gå inn i valgkampen neste år med økonomien i høygir.

Handelsavtale fase 1

I begynnelsen av desember sådde Trump igjen tvil om at en såkalt "fase 1" handelsavtale mellom USA og Kina var nær signering. I tillegg ble det annonsert nye tolløkninger mot Brasil og Argentina, og det ble truet med tolløkninger mot Frankrike. Fra et globalt ståsted er det likevel handelskrigen mellom USA og Kina som har størst betydning. Fortsatt er det usikkert om den varslede tolløkningen på kinesiske varer 15. desember blir gjennomført. Utsettes gjennomføringen, er det i hvert fall håp om at forhandlingene fortsetter.

Veien videre …

Trump og Kina vil bidra til spenning i finansmarkedene også fremover. Samtidig noterer vi at Brexit ser ut til å skje mer kontrollert enn mange fryktet. Med lave renter og aktive sentralbanker, fremstår aksjer som det beste alternativet også inn i 2020.

"Tariffs would mean prices going up, and customers don't want higher prices"
Joe Kaeser