Årskommentaren publisert

2018 ble et utfordrende år for verdens aksjemarkeder og Delphis ulike fond. Vi har oppsummert fjoråret på markeds- og fondsnivå. I tillegg forsøker vi å se litt fremover.

Artikkelen er hentet fra Delphis Årskommentar for 2018. Last ned PDF-versjon her.

For 2018 sett under ett måtte amerikanske S&P 500 tåle en nedgang på 5,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte ned 10,7 prosent målt i EUR, nordiske VINX falt 5,8 prosent målt i NOK, mens Shanghai-børsen fikk en tilbakegang på hele 24,3 prosent målt i Yuan.

Oslo Børs, som var blant de aller beste i første halvår, måtte tåle en nedgang på 1,8 prosent for året som helhet – kraftig trukket ned av oljeprisfallet i fjerde kvartal. Fra toppen i 2018 og ut året falt vår hjemlige børs 15,5 prosent. USA, med sine store IT-selskaper og råvaretunge børser, falt også klart tilbake fra toppen. Fra bestenoteringene i 2018 til utgangen av året falt den brede S&P 500-indeksen 14,5 prosent, Dow Jones falt 13,0 prosent, mens teknologibørsen Nasdaq snublet 18,2 prosent.

Vekst og proteksjonisme

Sentralbankenes omfattende stimulanser etter finanskrisen har ført til et usunt lavt rentenivå med feilallokeringer av kapital, økte forskjeller og populisme. I Europa har vi sett demonstrasjoner og opprør i forhold til fordelingspolitikk, globalisering og emigrasjon. I USA har Trump innført en "America First" agenda, mens Kina har "Made in China 2025". Handelskrigen ser heller ikke ut til å få noen umiddelbar slutt. I kombinasjon med et modent konjunkturforløp, fremstår utviklingen som lite heldig. Vi er inne i en fase hvor rentene bør normaliseres, likviditetstilførselen reduseres og drahjelpen til aksjemarkedet vil bli mindre. Da er også risikoen for at politikerne og sentralbanksjefene i de store økonomiene ikke klarer å balansere forholdet mellom gass og brems klart til stede.

Tiltagende inflasjon

Inflasjonen og inflasjonsforventningene er på vei opp flere steder i verden, men det går betydelig saktere enn tidligere antatt. Samtidig er arbeidsmarkedet stramt, lønningene stiger og konsumenttilliten er relativt høy. På et overordnet nivå har også selskapenes investeringer økt, samtidig som finanspolitiske stimuli tar seg opp. I tillegg vil proteksjonisme i seg selv være inflasjonsdrivende, som følge av mer ineffektiv produksjon. I motsatt retning trekker råvareprisene som har falt kraftig. Svekkede konjunkturutsikter kan også bidra til at sentralbankene forlenger sine pengepolitiske stimuleringer.

Fortsatt god vekst

Den globale veksten forventes å bli lavere i 2019. Selskapene vil vokse mindre og marginene vil komme ned fra høye nivåer. Men veksten vil fortsatt være positiv. Vi må også huske at prisingsmultiplene i aksjemarkedet tilsynelatende har kommet ned i takt med børsfallet. Stresset i fremvoksende økonomier ser i tillegg ut til å ha avtatt noe.

Veien videre …

Mye tyder på at 2019 også vil by på volatile aksjemarkeder. Å treffe aksjemarkedenes mange topper og bunner er svært vanskelig. For langsiktige fondssparere handler det om å løfte blikket og se forbi perioder med uro. Det gir som oftest godt betalt over tid.