Årskommentaren publisert

På tross av urolige markeder, ga aksjer solid avkastning i 2019. Stabilisering i ledende makrodata, samt mer konstruktive signaler rundt handelskrigen, bidro til optimisme blant investorene.

Artikkelen er hentet fra Delphis Årskommentar for 2019. Last ned PDF-versjon her.

Ved inngangen til 2019 snudde sentimentet brått fra tungsinn til eufori, og innledet det som skulle vise seg å bli et sterkt år for aksjemarkedene. For året sett under ett steg amerikanske S&P 500 31,5 prosent målt i USD, europeiske STOXX 600 endte opp 27,7 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX klatret 23,5 prosent målt i NOK. Oslo Børs var noe svakere enn de internasjonale børsene, med en samlet oppgang på 16,5 prosent (OSEBX). Den norske oppturen ble dempet av flere børslokomotiver, blant annet Equinor, Norsk Hydro og Telenor.

Den samlede oppgangen i aksjemarkedene kan virke voldsom, men mye kom i kjølvannet av den kraftige korreksjonen i fjerde kvartal 2018. Dette skjedde samtidig som sentralbankene tok foten av bremsen, og igjen så behovet for å lette på pengepolitikken. Ledende makrodata startet å svekke seg allerede i andre halvdel av 2018, og fortsatte å falle over nyåret. Det seneste halvåret har makrotall vært noe mer oppløftende, og har vist flere tegn til å bunne ut. Ledende indikatorer sier noe om retningen på fremtidig industriproduksjon, som kanskje er den viktigste enkeltfaktoren for inntjeningen til sykliske selskaper.

Rentefall og usikkerhet

Usikkerhet rundt retningen i verdensøkonomien gjorde at sentimentet snudde brått og med store utslag flere ganger i 2019. Den svake utviklingen i ledende indikatorer i starten av året, gjorde at vekstforventningene falt. Dette ble raskt priset inn i obligasjonsmarkedet, hvor lange renter falt til nær historiske bunnivåer, for så å korrigere noe opp. Utviklingen i aksjekursen til selskaper med defensiv inntjeningsprofil har vært tett knyttet opp mot rentemarkedet. Samtidig har sykliske aksjer sett kraftige rekyler ved hint om løsning i handelskrigen, eller ved makrodata som kom inn bedre enn ventet. Det skiftende sentimentet vist seg gjennom tre større skift fra defensive over til sykliske aksjer i løpet av 2019 – en volatilitet som ikke var til fordel for Delphis trendbaserte forvaltning.

Optimismen tilbake

I starten av september så vi for alvor et stemningsskifte i markedet. Utflating i enkelte makrotall, kombinert med mer konstruktive signaler rundt handelskrigen, sammenfalt med en av de kraftigste rotasjonene inn i sykliske verdiaksjer siden finanskrisen. I takt med at usikkerheten falt, fortsatte det positive sentimentet de resterende månedene av 2019. Implisitt har markedene forskuttert at global vekst skal ta seg opp. For at oppgangen skal fortsette, bør vi se flere tegn til en bærekraftig innhentning i verdensøkonomien.

Fortsatt potensiale

I fravær av makroøkonomisk vekst, har inntjeningsestimatene for markedet som helhet kommet ned. Likevel ser vi store forskjeller mellom aksjene, og mange selskaper rapporterer tall som overgår markedsforventningene. Ved å investere i aksjemarkedet puttes kapitalen i arbeid, og i de rette selskapene vil denne forrente seg over tid. Skulle volatiliteten fortsette, blir det viktig å se gjennom støy og holde fokus på selskapenes verdidrivere. Vi mener det fortsatt finnes mange selskaper med betydelig verdiskapningspotensiale.

Veien videre …

Det siste året understreker at det å treffe aksjemarkedenes mange topper og bunner kan være vanskelig. For langsiktige fondssparere handler det om å løfte blikket og se forbi perioder med uro. I årene fremover står vi sannsynligvis ovenfor betydelige teknologiske fremskritt, velstandsøkning i fremvoksende økonomier og fokus på bærekraftige løsninger. Det vil by på muligheter for aktive forvaltere. Inn i 2020 fremstår aksjer stadig som det beste alternativet.