Årskommentaren publisert

Coronaviruset kom inn fra sidelinjen, ble et globalt fenomen i rekordtempo, og satte tonen for hvordan resten av året skulle bli. Etter dramatiske fall, innhentet verdens børser seg kraftig.

Artikkelen er hentet fra Delphis Årskommentar for 2020. Last ned PDF-versjon her.

For året sett under ett steg amerikanske S&P 500 med 13,7 prosent målt i USD til tross for et fall på 3,1 prosent i første halvår. Samtidig endte europeiske Stoxx 600 opp 2,2 prosent etter å ha falt med 11,7 prosent i første halvår, alt målt i EUR. Her hjemme steg Oslo Børs med 4,6 prosent etter å ha måttet tåle en tilbakegang på 14,8 prosent de seks første månedene av året (OSEBX).

Fra solid til insolvent

Makromessig ble året en berg– og dalbane. Varierende grader av portforbud rundt om i verden, reiseforbud og hjemmekontor gjorde at sektorer som transport, reiseliv og ikke minst oljerelaterte bedrifter, fikk gjennomgå. Mange selskaper i utsatte sektorer gikk overraskende raskt fra å være solide til å bli insolvente når omsetningen falt som en stein. Arbeidsledigheten steg raskt og mange land måtte innføre nye permitteringsregler for å hjelpe både arbeidstakere og arbeidsgivere. For Norges del falt oljerelaterte aksjer kraftig, mens oljeprisen mer enn halverte seg. Dette gjorde at Oslo Børs ble en av de svakeste børsene i verden i første halvår. De store vinnerne dette året ble teknologiaksjene siden mange plutselig ble sittende på hjemmekontor og dermed bestilte nytt IT-utstyr. Også matvare- og handelsselskaper leverte ekstraordinært sterke tall etter at man hverken kunne spise på restaurant eller reise utenlands.

En verden post covid

Utover høsten begynte finans-markedene å fokusere forbi pandemien. Allerede etter at de første positive vaksinenyhetene kom i oktober, så vi kraftige bevegelser i aksjemarkedet der man begynte å forberede seg på en verden post covid. Dermed var det duket for et kraftig hopp i aksjer som hadde blitt hardt rammet av nedstengningen. Mange forventer at disse aksjene vil fortsette å gjøre det bra også inn i 2021.

Presidentvalg og Brexit

På det politiske plan var det knyttet mye usikkerhet opp mot presidentvalget i USA i november. Skatte-lettelsene President Trump innførte blir trolig i stor grad opprettholdt, samtidig som vi nok vil se mer offentlige investeringer og støtte-pakker. Som en ekstra bonus vil vi trolig også se et bedre klima i internasjonal handel. Dette vil hjelpe på investorers optimisme og gi større tillit til de økonomiske utsiktene. Storbritannia og EU kom til enighet om en avtale rett før nyttår og man unngikk derfor en såkalt «Hard Brexit». Makromessig har dette ikke hatt noen vesentlig effekt så langt, og vi forventer heller noen videre effekter inn i 2021 fra dette. Verdens har dermed en bekymring mindre.

Fall og vekst

Pandemien har gjort at verdens-økonomien er forventet å falle med over 4 prosent i 2020. Dette er en av de kraftigste resesjonene i nyere tid. Samtidig forventes det at vekst-comebacket i 2021 skal ta igjen en vesentlig del av dette. I dette ligger også mye av bakgrunnen for den solide oppgangen i aksjemarkedet, spesielt gjennom senhøsten. I tillegg har også den globale samkjørte pengepolitiske stimulansen gjennom nullrente og pengetrykking, gjort aksjer enda mer populære, ikke minst sett i lys av det begrensede avkastningspotensialet de lave globale rentene gir. Vi ser at renteforventingene til neste år stort sett er flate og at man må inn i 2022 for å se en mulig renteoppgang. Samtidig ser vi også at de mange stimuli-pakkene rundt om i verden i stor grad blir videreført i 2021. I sum gir dette et godt bakteppe for aksjer.

Veien videre …

Når vi nå ser inn i 2021 synes vi det ser lovende ut. Endelig kommer vaksinene mot Covid-19 og vaksineringen vil på litt sikt gjøre det trygt å åpne samfunnene igjen. Trolig vil dette skje allerede i første halvår av 2021. Dette vil i sin tur trolig føre til en tilnærmet normalisering av verdenssamfunnene i løpet av andre halvår, slik at økonomiene vil ha opparbeidet seg en god fart inn i 2022. I dette klimaet tror vi aksjer vil hevde seg bra og at 2021 blir et nytt godt børsår.