Bilindustrien presses fra flere kanter

Bilprodusentene opplever sviktende investorinteresse og utfordringene står i kø. Vil trenden snu, eller står næringen ovenfor et strukturelt press?

Tekst og analyse: Ivar Harstveit

Industriaksjene har vært sterke i år, men det er en klar divergens mellom selskapene innenfor sektoren. Rentefallet har gagnet "kvalitetsnavn" med stabil inntjening og høy avkastning på kapitalen. Dette forsterkes av at investorer skyr bilaksjer, underleverandører og industrivirksomheter med eksponering mot bilproduksjon. Den europeiske underindeksen bestående av bilrelaterte navn handles derfor til en P/E på bare litt over syv for inneværende år.

Presses av miljøkrav

I september i fjor ble den nye EU-utslippsstandarden WLTP innført, og rundt neste hjørne venter nye og strengere krav. Fra 2021 må gjennomsnittsutslippene fra bilflåten være 95 gram CO2 per kilometer, fallende til 80 gram CO2 per kilometer i 2025. BMW har valgt å tilpasse seg ved å investere massivt i utrulling av nye elektriske kjøretøy. Raskere teknologiskift tilsier kortere livssykluser for bilmodellene, som også drar opp kapitalbehovet. Det økte investeringsnivået, som ikke unikt for BMW, setter den frie kontantstrømmen til bilprodusentene under press.

Etterspørselen svikter

I det kinesiske og europeiske bilmarkedet sviktet etterspørselen i løpet av fjoråret. I det europeiske er salgssvikten knyttet til innføringen av de nevnte utslippskravene. Biler som ikke er WLTP-godkjente ble lempet ut til rabatterte priser, noe som har skapt et overheng i markedet. En annen utfordring er at trenden går i retning av at færre ønsker å eie egen bil. Dette gjelder spesielt "millennials"-generasjonen, som gjerne benytter seg av bildeling og taxi-apper. I Kina er antall kjøretøy per innbygger fortsatt på lave nivåer, og indikerer at etterspørselsfallet er midlertidig. For øyeblikket er det imidlertid få grønne skudd å spore.

"All-in" på trucks

Mens europeiske bilprodusenter forbereder seg på en ny hverdag med strenge miljøkrav, er bildet noe annerledes i statene. I kjølvannet av oljeprisfallet har amerikanere de seneste årene valgt bort kompaktbiler, til fordel for bensinslukende SUVer og "pickup-trucks". Ford har derfor besluttet å gå "all-in" på dette segmentet, og det øvrige sortimentet vil kun bestå av Ford Mustang og Focus. Med kun ett ben å stå på, er produsenten sårbar hvis etterspørselen i dette segmentet svikter.

Veien videre …

Et økende investeringsbehov og laber etterspørsel gjør oss avmålte til bilprodusentene. Trendbildet tilsier heller ingen snarlig vending, og bilprodusentene fremstår som en klassisk "value-trap". Et par unntak som grenser opp mot bilproduksjon finnes likevel. I Delphi Nordic finner vi lastebilprodusenten Volvo, og i Delphi Europe den franske dekkprodusenten Michelin. Begge trender positivt, og ligger an til å øke sin frie kontantstrøm. Rabatten er ikke like ekstrem som for bilprodusentene, men vi betaler heller litt mer for veldrevne virksomheter med gode fremtidsutsikter.