Bombarderes med valgnyheter

Oktober oppsummeres som en svakere måned for mange børser. Med flomlysene rettet mot valget i USA, forsøker investorene å se fremover mens de bombarderes med valgnyheter.

Amerikanske S&P 500 endte ned 1,8 prosent i oktober målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte samtidig ned 1,0 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 2,3 prosent målt i NOK. Shanghai-børsen la samtidig på seg 3,2 prosent målt i Yuan.

Valgets kvaler

Propagandamaskineriene går for fullt i USA inn mot valget 8. november. Sett fra utsiden, kan det ikke sies å være et vakkert skue. Presidentvalget påvirker verdens største og viktigste økonomi gjennom to hovedkanaler; finanspolitikk og handel. Begge kandidatene har i utgangspunktet lovet mer ekspansiv finanspolitikk. Mens Clinton har nevnt økte infrastrukturinvesteringer på om lag 0,5 prosent av BNP over de neste fem årene, har Trump lovet "mye mer" ekspansiv finanspolitikk, i tillegg til skattekutt. Dette gir naturligvis mer statsgjeld, men størst forskjell er det likevel på handelspolitikken. Mens Clinton i hovedsak vil videreføre dagens handelsavtaler, har Trump varslet et mer proteksjonistisk regime – spesielt i forhold til Kina.

Sporer neppe av

Økte handelsbarrierer og proteksjonisme er negativt for global vekst. Skulle Trump bli valgt som president, vil det trolig føre til økte svingninger i markedene på kort sikt. På lengre sikt tror vi imidlertid ikke at Trump vil avspore verken amerikansk eller global økonomi. I tillegg til at finanspolitikken kan oppveie noe for de potensielle negative handelseffektene, vil neppe alle lovnader bli gjennomført. Til det er en presidents handlingsrom for begrenset.

Renteheving i desember?

Etter at valget er unnagjort, er det forventet at den amerikanske sentralbanken vil heve renten i desember. Samtidig knyttes det spenning til den europeiske sentralbanken, etter få nye signaler på rentemøtet i oktober. Markedet antar at programmet for kjøp av obligasjoner vil forskyves utover mars 2017, men er mer usikre på om det månedlig beløpet vil endres. Spekulasjonene har gått på om dette vil skaleres noe ned som følge av bedre vekstutsikter. Hvis så skjer, forventes trenden med stigende lange renter fra i sommer å fortsette.

Veien videre …

Investeringer i aksjer og aksjefond har én ting til felles, de er utsatt for svingninger. Mye tyder på at aksjemarkedene vil fortsette å være volatile fremover. Samtidig føler vi oss fortsatt trygge på at det er her de beste avkastningsmulighetene blir å finne.

"People never lie so much as after a hunt, during a war or before an election" 
Otto von Bismarck