Børsene satte fart

Børsåret har fått en volatil start, med frykt for handelskrig, stigende renter og geopolitisk uro. I april flyttet investorene foten over til gasspedalen. Det ga kraftig oppgang for mange børser.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 1,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 ble løftet 5,1 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 3,0 prosent målt i NOK. Samtidig klatret Oslo Børs hele 6,8 prosent målt ved OSEBX.

Mindre frykt

Etter uroen i februar og mars, hentet globale aksjer raskt inn tapt terreng i april. På Oslo Børs kunne vi notere fem toppnoteringer gjennom måneden, anført av stigende oljepris og gode selskapsresultater. I Sverige vippet også børsen tilbake i pluss så langt i år, godt hjulpet av svekket kronekurs. Blant de større børsene var det de amerikanske som hadde minst oppgang i april, noe som delvis tilskrives en styrket dollar. Flere fremvoksende økonomier ble også noe tynget av dollarstyrkelsen.

Mer blandet makro

I eurosonen skuffet makrotallene noe i forhold til forventningene. Samtidig befinner de seg på gode nivåer. Det spekuleres også i om marstallene har blitt tynget av midlertidige effekter som vær, streik og tidlig påske. Ulike industribarometre har toppet ut på høye nivåer, men konsumenttilliten er stadig høy og arbeidsledigheten er fallende. For USA og fremvoksende økonomier er tallene fortsatt gode, men også her er momentumet litt lavere.

Renter videre opp

Mange tror at den europeiske sentralbanken vil annonsere at den avslutter sine kvantitative tiltak før september, siden den økonomiske veksten er god nok. I kombinasjon med forventninger om videre rentehevinger i USA, nedbygging av balansen til den amerikanske sentralbanken, og etter hvert forventninger om økt tilbud av statsobligasjoner for å finansiere finanspolitikken, endte amerikanske statsrenter på sitt høyeste nivå siden 2013.

Veien videre …

Så lenge renter og inflasjon trekker gradvis oppover og ikke spinner ut av kontroll, ser vi det som en fordel for aktive forvaltere. Selskapene vil i større grad vurderes i forhold til underliggende utvikling og fremtidsutsikter, mens rentekapitalen som har løftet mange utbytteselskaper gradvis vil trekke tilbake til rentemarkedet.

"Momentum is the next day's starting pitcher" 
Earl Weaver