Børsene trosset svakere makro

Globalt responderte de lange rentene på svakere vekstimpulser og kom kraftig ned i juli. Aksjemarkedene derimot spratt opp, helt klart drevet av rentesensitive vekstaksjer.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 9,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte opp 7,8 prosent målt i EUR. Nordiske VINX var opp 7,3 prosent målt i NOK. Her hjemme var Oslo Børs opp 7,1 prosent (OSEBX).

Teknisk resesjon

Amerikansk BNP falt for andre kvartal på rad, og var ned 0,9 prosent i andre kvartal 2022. Det er teknisk sett en resesjon, men andre indikatorer som arbeidsmarkedet tilsier at økonomien ikke er så svak. Det svekkede momentumet i økonomien var i hovedsak relatert til rentesensitive sektorer som bolig og varige forbruksvarer. I Europa er det også tegn til svakere økonomi, noe som forsterkes av energikrisen. Likevel responderte aksjemarkedet positivt på svakere makrodata. Særlig vekstorienterte sektorer hadde en sterk oppgang, noe som sammenfalt med et fall i de lange rentene.

Ny renteøkning

I juli økte imidlertid den amerikanske sentralbanken (FED) renten med 75 basispunkter, noe som var i tråd med forventningene. Samtidig var kommentarene til sentralbanksjef Jerome Powell noe mer forsiktige enn tidligere, og han påpekte at rentene nærmet seg en nøytralrente. Den europeiske sentralbanken (ESB) økte også renten. Økningen på 0,5 prosentpoeng markerte den første renteøkningen på 11 år. Sentralbankene må fremover veie hensynet til å få ned inflasjonen opp mot effekten av høyere renter på en svakere økonomi.

Eiendomsuro i Kina

Nulltoleranse for tilfeller av COVID har ført til flere nedstenginger i Kina, og lagt en demper på økonomien. I løpet av juli gikk også eiendomsutvikleren Shimao Group konkurs, noe har ført til fornyet uro om eiendomsmarkedet i Kina. Problemene kom for alvor i fokus i fjor høst, da landets nest største utbygger Evergrande fikk likviditetsproblemer. Eiendomssektoren er en viktig driver for kinesisk økonomi, og skulle situasjonen forverre seg kan det forplante seg videre til andre sektorer.

Veien videre …

Globale aksjer målt ved MSCI World var i juli opp om lag 7 prosent målt i lokal valuta. Vi har begynt å se nedjustering av estimater på selskapsinntjeningen, men foreløpig har dette vært moderat. Aksjer fremstår fortsatt som en attraktiv aktivaklasse og har egenskaper som kan gi inflasjonsbeskyttelse. Utsiktene for svakere økonomi kan ha en negativ innvirkning, men dette kan samtidig få sentralbankene til å bremse innstramning av pengepolitikken.