Bunn i industribarometre?

Sjette måned på rad med stigende langrenter bidro til et fall i aksjemarkedene i oktober. Samtidig viser amerikanske industri barometre tegn til å bunne ut.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 2,1 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte ned 3,6 prosent målt i EUR og den nordiske VINX falt 0,3 prosent målt i NOK. Her hjemme endte Oslo Børs ned 0,8 prosent (OSEBX). 

Mindre svake indikatorer fra industrien

Industribarometeret ISM Manufacturing er en viktig indikator for økonomiske sykluser i USA, parallelt med PMI (Purchasing Managers' Index). Et fall i ISM har historisk bidratt til økt resesjonsfrykt. Likevel har tidligere bunner i ISM, som i 2012 og 2016, ikke alltid korrelert med en full resesjon, men snarere indikert midlertidige økonomiske nedgangstider. Ser man på siste måling er ISM fortsatt svak. Det er likevel tegn til at ISM nå kan ha bunnet, hvis man ser på delkompentene som går på ordrebøker og lagersituasjon hos bedriftene. Om det stemmer tilsier det fortsatt god etterspørsel gjennom nye ordre og at bedriftene må holde produksjonen oppe for å fylle lagrene. Det tyder på et fortsatt behov for arbeidskraft. 

Sent i konjunktursykelen

En forlengelse av konjunktursyklen er ikke ensbetydende med at vi til syvende og sist unngår resesjon. Flere forhold tyder på at vi er sent i konjunktursykelen. Arbeidsledigheten er en ting som tyder på det, som pleier å ha lengre sykler enn mini-syklene vi ser i ISM blant annet som følge av lagerkorreksjoner. Det store spørsmålet fremover er hvor mye sykelen blir forlenget, med tanke på at den fulle effekten av pengepolitiske innstramninger virker med et etterslep i økonomien. Ulempen med at sykelen blir forlenget, er at behovet for pengepolitiske lettelser vil falle bort. Man risikerer også ytterligere innstramning med mindre man får en såkalt myk landing hvor arbeidsledigheten bare stiger litt. 

Geopolitisk risiko

Konflikten mellom Israel og Hamas øker den geopolitiske risikoen. Selv om den initiale reaksjonen i finansmarkedene var en moderat oppgang i oljeprisene, har disse falt tilbake da bekymringer om bredere konflikt i Midtøsten har avtatt. Skulle det geopolitiske landskapet forverres med flere involverte parter, kan det ha betydelige konsekvenser for både markedene og den globale økonomiske situasjonen. Oljeprisens retning kan tjene som et barometer for den geopolitiske situasjonens alvorlighetsgrad, og i seg selv ha ringvirkninger for markedene og globale økonomiske utsikter. 

Veien videre

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med 3 prosent i oktober, tredje måned på rad med nedgang. Det virker særlig til at sjette måned på rad med stigende langrenter var avskrekkende for aksjemarkedene. Samtidig oppjusteres vekstutsiktene spesielt i USA, og selskapsinntjeningen holder seg oppe. Aksjer virker fortsatt som et godt investeringsalternativ, også med tanke på de inflasjonsbeskyttende egenskapene til aksjer.