Coronasmitte på børsene

Etter at aksjemarkedene viste gode takter de første ukene i februar, ble måneden avsluttet med kraftig børsfall verden over. Frykten for spredning av coronaviruset var altoverskyggende.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 5,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 måtte tåle en nedtur på 6,6 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 4,0 prosent målt i NOK. For Oslo Børs ble nedgangen hele 9,1 prosent (OSEBX).

Økt smitte

Kun få uker etter at veksten i antall coronasmittede i Kina var i ferd med å stabilisere seg, kom det rapporter om økt smitte i resten av verden. Sør-Korea, Italia og Iran skilte seg spesielt ut. Amerikanske helsemyndigheter advarte også mot utbrudd i USA, og frykten i finansmarkedene økte brått. Samtidig tiltok nyhetsstrømmen om negative effekter av produksjonsstans og etterspørselsbortfall. Blant annet var Apple tidlig ute og varslet at de ikke ville nå sine salgs- og resultatmål som følge av viruset.

Rammer ulikt

Redusert varekonsum som følge av coronaviruset forventes i stor grad å bli tidsforskjøvet. Det samme kan ikke sies om flyreiser, hotellovernattinger eller konferanser. Disse kommer neppe tilbake i like stor grad, noe som rammer servicesektoren hardt – og da spesielt turistnæringen. På den motsatte siden meldes det om kraftig økning i nedlastning av apper for underholdning og strømmetjenester som nettgigantene har tjent godt på. Selv om det finnes næringer som løftes, veier det likevel ikke opp for dårlige industribarometre, som nå viser den største tilbakegangen siden finanskrisen, drevet av produksjonsstans for å begrense smitte.

Fed kutter renten

Etter kraftige fall i aksjemarkedene syv dager på rad, kom sentralbanken i USA på banen med en pressemelding 28. februar om at de sto parat til å støtte økonomien. Budskapet ble fulgte opp tirsdag 3. mars, da sentralbanken kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Markedet priser samtidig inn ytterligere rentekutt allerede på rentemøtet 18. mars. Om rentekutt er rett medisin for å løfte aksjemarkedene på kort sikt, gjenstår å se.

Veien videre …

Så lenge spredningen av coronaviruset øker, vil usikkerheten forbli høy. Med et blikk i bakspeilet, vet vi at aksjemarkedene ikke trenger mye bedring for å løftes, kun bekreftelser på bedring eller visshet om at det ikke blir verre. I mellomtiden jakter vi på gode kjøpsmuligheter.

"There is no risk-free path for monetary policy"
Jerome Powell