Delphi Nordic til topps

Dine Penger har nok en gang kåret Delphi Nordic til beste nordiske aksjefond. Forspranget til konkurrentene karakteriseres som "milevis". Nå skal papp og kartonger dra lasset videre.

Redaksjonen i økonomimagasinet slår fast at Delphi Nordic kommer svært godt ut målt over siste fem år, faktisk "milevis foran de andre med en årlig meravkastning i forhold til indeks på hele 11 prosent". Slikt lar seg høre for en aktiv forvalter.

saetre_dinepenger_juni_2018

Ingen laurbær å hvile på

Håkon H. Sætre overtok forvaltningen av fondet i mars 2017, i en periode hvor mange av de gamle favorittene i fondet var i ferd med å miste momentum. Sætre måtte derfor ta grep allerede fra start, og mer enn halve porteføljen ble byttet ut gjennom andre halvdel av fjoråret. Det har gitt gode resultater.

– Snuoperasjonen har vært vellykket. Både i andre halvår i fjor og så langt i år er vi foran referanseindeksen, sier forvalteren til Dine Penger.

Blant nykommerne i porteføljen finner vi skog- og papirselskapene UPM og SCA, i tillegg har Sætre økt eksponeringen i den finsk-svenske skogindustrikjempen Stora Enso kraftig til over syv prosent.

– Dette er selskaper med raskt stigende lønnsomhet, og som i motsetning til Norske Skog har klart omstillingen fra avispapir, sier Sætre til Dine Penger.

Fremtid for papp

Stadig økt handel over internett øker etterspørselen etter innpakning. Andre drivere er voksende middelklasse globalt, samtidig som vi ser en klar miljøtrend hvor flere dreier fra plast til papir. Alt dette er med på å øke etterspørselen etter papp og kartonger, og dermed også papirmasse. Selskapene som Delphi Nordic har plukket i denne sektoren har alle det til felles at de er "long" papirmasse, og dermed profiterer de også på prisoppgangen i råvaren.

Forvalteren har også økt andelen norske aksjer det siste året, og da spesielt innenfor de store børslokomotivene som trender sterkt.

– Jeg har kjøpt mye oljeaksjer og har økt fra 10 til 27 prosent norske aksjer.

Styrer unna bank

– Vi undervekter finans, spesielt bank. Der er det for stort press på marginer, og den sektoren er ikke spesielt attraktiv, avslutter Sætre.

Les mer om Delphi Nordic

Les mer om kåringen på dinepenger.no (krever abonnement).

Ta kontakt

Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter.