Delphis årskommentar publisert

I årskommentaren for 2017 oppsummerer vi fjoråret på markedsnivå og på fondsnivå. I tillegg forsøker vi å se litt fremover. Vi tror på ytterligere oppgang for aksjer i 2018.

NB: Artikkelen er hentet fra Delphis årskommentar for 2017: Last ned kommentaren her (PDF-versjon)

2017 ble et godt aksjeår, løftet frem av økt selskapsinntjening, lave renter og en synkronisert oppgang i verdensøkonomien. For året sett under ett steg amerikanske S&P 500 21,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 11,2 prosent målt i EUR, mens den nordiske VINX-indeksen steg 19,2 prosent målt i NOK. Shanghai-børsen oppsummerte perioden opp 8,8 prosent målt i Yuan. Målt i norske kroner ble avkastningen noe høyere, siden kronekursen svekket seg litt mot de store valutaene gjennom året.

Stig_2
Porteføljeforvalter Stig Tønder

Langvarig oppgang

Verdensøkonomien er inne i en oppgangsperiode av den mer langvarige sorten. USA har dratt den tyngste delen av lasset i forhold til samlet global vekst, og verdens største økonomi leverer stadig overbevisende tall. Også andre land og regioner bidrar i stadig større grad, blant annet Europa, hvor veksten og inntjeningen omsider viser friskere takter. Samtidig har Kina klart å opprettholde en relativt høy og stabil vekst.

Sentralbanker skifter kurs

Sterkere økonomisk vekst og en mer normalisert inflasjon, vil gradvis sende flere sentralbanker inn i sporene til den amerikanske sentralbanken, som nå jobber med å redusere sine stimuleringer. I neste omgang vil det føre til økte renter og sannsynligvis økt volatilitet i aksjemarkedet, etter en lang periode med unormalt lav volatilitet og få korreksjoner. 

Kina vil også måtte ta grep etter at økt gjeld har vært vekstdriveren i mange år. Samtidig skal vi huske at reduserte tiltak fra sentralbankene også er et signal om at økonomiene igjen er i stand til å bære seg selv.

Politiske utspill

På den politiske siden har vi lagt nok et spennende år bak oss, blant annet med fremveksten av anti-EU partier og dertil mange spennende valg i Europa, pågående Brexit-forhandlinger, Nord-Koreas provokasjoner, og ikke minst Donald Trumps mange utspill. Men selv alt dette var ikke nok til å rokke mye ved børsenes vilje til å stige. I første del av det nye året venter vi på valg i Italia og Russland, og i andre halvår Mexico og Brasil. Ingen av disse forventes å skape store markedsreaksjoner.

Nord-Koreas utvikling og testing av langdistanseraketter ser ut til å ha liten effekt på aksjemarkedet, i hvert fall inntil man eventuelt ser tegn til en konfrontasjon. Dette er ikke utenkelig, men med tanke på hva partene har å tape på dette, er det nok mer sannsynlig med en fredelig løsning.

USAs handel med Kina kan også bli et tema utover i 2018. Kanskje spesielt hvis man får en forhandlingsløsning med Nord-Korea på bordet, slik at Trumps avhengighet av Kina i dette spørsmålet forsvinner. Det amerikanske handelsunderskuddet er fortsatt stort, og den største ubalansen er å finne mot Kina.

USA må også bestemme seg hva de skal gjøre med NAFTA. Dette er en viktig handelsavtale, ikke bare for de nord-amerikanske landene, men også for mange nordiske og europeiske selskaper, som de siste årene har etablert produksjon i Mexico for eksport til USA.

Veien videre …

Inn i 2018 ser det ut til at den økonomiske konjunkturen vil fortsette med god vekst. Vi har ikke kommet til eleverte nivåer i forhold til økonomisk vekst og aksjeprising, og inflasjonen er under kontroll som følge av moderat lønnsvekst. Sentralbankene i mange land opererer fortsatt med en relativt løs pengepolitikk, og konsumentene holder forbruket oppe. I tillegg øker mange bedrifter i Europa og USA investeringstakten, samtidig som USA stimulerer med skattelette og økte infrastrukturinvesteringer. I sum danner dette grunnlag for vår tro på ytterligere oppgang for aksjer i 2018.