Dette er Delphi Green Trends

I romjulen ble det nye fondet Delphi Green Trends lansert, og er siden oppstart opp 15,1 prosent. Fondet er Delphi sitt fossilfrie alternativ.

Nyoppstartede Delphi Green Trends ble lansert 28. desember 2020, og forvaltes av Ivar Harstveit. Harstveit har en Master i finans fra Handelshøyskolen BI, og har vært analytiker i Delphi fondene siden 2019. Fondet skal forvaltes i tråd med Delphi-metoden, som inkluderer både trendanalyse og fundamental analyse.

210116 Ivar E24_500px
Faksimile: e24.no

– De beste aksjene vil sannsynligvis være de med sterk vekst og mye potensial i fremtiden. Dette vil være vanskelig å fange opp på noen annen måte enn trend, sier Harstveit. 
Siden oppstart er fondet allerede opp 15,1 prosent, og siden årsskiftet 15,8 prosent.

Økonominettstedet E24 har fått øynene opp for Ivar og Delphi Green Trends. De omtaler oppstarten av fondet som en drømmestart for Norges yngste forvalter. Les saken her Drømmestart for Norges yngste fondsforvalter


Spredd på fem tema

Investeringsuniverset er globalt, og som fondsnavnet tilsier, består av selskaper som har grønne inntekter knyttet opp mot temaene fornybar energi, sirkulærøkonomi, grønn mobilitet, grønne bygninger og infrastruktur, samt bærekraftige økosystemer og jordbruk.

– Vi ønsker å ha en portefølje som vil gi oss bred diversifisering, samtidig som vi ikke ønsker å «vanne ut» hva vi definerer som grønt. Begge hensyn sikrer vi gjennom å lete etter selskaper eksponert mot de fem grønne temaene. For å bygge opp dette universet drar vi også stor nytte av jobben bærekraftsteamet i Storebrand gjør, sier Harstveit.

Fondet forvaltes for øvrig i tråd med Storebrands standard for bærekraftige investeringer, Storebrandstandarden. I tillegg er det fossilfritt.

Green Trends pengepodden
F.v. Ivar Harstveit og spareøkonom hos Nordnet, Bjørn Erik Sættem. Foto: Nordnet.

I midten av januar gjestet Ivar Nordnets podkast #pengepodden.  I podkasten forteller Ivar om sin bakgrunn, fondets innehold og investeringsstrategi, og er innom EUs taksonomi. Hør forvalter Ivar Harstveit snakke om fondet med spareøkonom hos Nordnet, Bjørn Erik Sættem på Nordnets #pengepodden

41 selskaper

Per fredag 22. januar var 41 selskaper i porteføljen, fordelt på de fem forskjellige temaene. Vektene innenfor de forskjellige temaene vil endre seg kontinuerlig, og reflektere summen av enkeltselskapene som forvalter mener har størst oppside til enhver tid.

– Av de fem grønne temaene er det i dag størst vekt innenfor fornybar energi, noe jeg synes virker fornuftig når momentum og nyhetsstrømmen er såpass støttende, sier Harstveit.

Totalt er rundt 49 prosent av midlene invester i fornybar energi, 25 prosent i grønne bygninger og infrastruktur, og 12 prosent i grønn mobilitet. I sirkulær økonomi er det investert 8 prosent, mens resterende 5 prosent er investert i bærekraftig økosystemer og jordbruk.

Her finner du Delphi Green Trends månedskommentar og porteføljesammensetning pr 31.janaur 2021

Delphi Green Trends portefølje pr 22.januar 2021.

Portefølje Green Trends