Drikkevaner i endring

Endrede preferanser blant øl-konsumenter har ført til økt etterspørsel etter mikrobrygget øl og alkoholfrie varianter. Både Carlsberg og Royal Unibrew er posisjonert for å høste av trenden.

Tekst og analyse: Ivar Harstveit

Etterspørselen etter tradisjonelle pilsnere er flat i mange markeder, men enkelte bryggerivirksomheter nyter godt av endrede konsumentvaner. Særlig drives veksten av muligheten for å ta seg litt bedre betalt i segmenter som mikrobrygg. Dette har to effekter: Det har positiv innvirkning på marginene, og det åpner opp nye markeder. I tillegg har alkoholfrie øltyper blitt et vekstområde, i takt med økende helsebevissthet.

Vekst finner man også i fremvoksende økonomier, hvor spesielt Vietnam utmerker seg med et økende konsum. Carlsberg er godt posisjonert i dette landskapet, med eksponering mot premium-øl og en eierandel i det vietnamesiske bryggeriet Habeco. Royal Unibrew har en liten eksportandel til fremvoksende økonomier, men til gjengjeld kommer en tredjedel av omsetningen fra spesial-øl og mikrobrygg. Begge aksjene har en positiv trend, og har steget langt mer enn markedet i år. Mens Carlsberg-aksjen virkelig har fått fart på seg etter årsskiftet, har Royal Unibrew mer enn 150-doblet seg siden bunnen i 2009. Likevel bør begge aksjene ha mer å gå på.

Spisser produktporteføljen

Carlsberg er verdens tredje største bryggeri, og er også kjent for merkenavn som Tuborg og Asahi. I 2008 gjorde selskapet en større transaksjon, hvor blant annet merkene Kronenbourg, Mythos og Chongqing ble ervervet. Timingen skulle i ettertid vise seg uheldig, ettersom finanskrisen inntraff like etter. Særlig svekket det østeuropeiske markedet seg, noe som har gjort at selskapet i årene etter har gått på halv maskin. Som en konsekvens av en årrekke med svake resultater, byttet selskapet ut ledelsen i 2015. De har jobbet aktivt med å få opp lønnsomheten. Blant annet har de stengt ned fabrikker med lav kapasitetsutnyttelse, samt spisset porteføljen mot premium-segmentet. Dette begynner omsider å reflekteres i inntjeningen.

Tilbake i toppform

I fjor fikk Carlsberg drahjelp av en uvanlig varm sommer, samt fotball-VM i Russland. Selskapet kunne derfor rapportere den sterkeste topplinjeveksten på ti år. På tross av tøffe sammenligningsgrunnlag, fortsetter Carlsberg fjorårets sterke trend. Det tilsier at porteføljegrepene har gitt resultater. Veksten kommer særlig fra alkoholfrie drikkevarer, og premium-merker som Kronenbourg. Samtidig vokser selskapet kraftig i Kina, og har lovende utsikter i Vietnam. Markedet i Øst-Europa ser også ut til å ha stabilisert seg. Mye tyder på at selskapet er tilbake i toppform.

Kremmerne fra Faxe

Royal Unibrew har hovedkontor i den danske byen Faxe. I motsetning til Carlsberg, er selskapsstørrelsen moderat, og de har en rekke merkenavn som enten er nummer to eller tre i sine respektive lokalmarkeder. En tredjedel av produktene er rettet inn mot premium-segmentet, og porteføljen er jevnt fordelt mellom alkoholholdig og alkoholfri drikke. På tross av størrelsen, er Royal Unibrew blant verdens mest lønnsomme bryggerier. Suksessoppskriften for selskapet har vært streng kostnadskontroll, og kontinuerlig utvikling av produktporteføljen. I tillegg har ledelsen vært flinke til å identifisere oppkjøpskandidater hvor det er mulig å hente ut betydelige synergier.

Overrasker på oppsiden

Kombinasjonen av organisk vekst, oppkjøp og kostnadsforbedringer har gjort at selskapet gang på gang har levert sterkere resultater enn ventet. I fjor vokste topplinjen med omkring 14 prosent, hvorav ni prosent var organisk. Selskapet fortsetter å overraske, og veksten i årets første halvår har vært bedre enn forventet. Royal Unibrew er samtidig i ferd med å integrere flere oppkjøp. Kryss-salg av merkevarene inn i nye markeder, sammen med videre satsning på mikrobrygg, gjør at selskapet bør kunne overgå forventningene også i tiden fremover.

Veien videre ...

De overnevnte bryggeriene er selskaper som trender positivt, og kan vise god fundamental utvikling. I tillegg nyter aksjene godt av trenden hvor investorer etterspør selskaper med stabil kontantstrøm og forutsigbare utbytter. Begge selskapene finner du i dag i porteføljene til Delphi Nordic og Delphi Kombinasjon.