Endrer referanseindeks

Delphi Kombinasjon endrer referanseindeks fra 1.februar. Bakgrunnen for endringen er at den gjeldende referanseindeksen for rentedelen av fondet opphører.

IMG_1740_340x240
Halvor Strand Nygård

Referanseindeksen til kombinasjonsfondet er todelt og består av en referanseindeks for aksjedelen og en for rentedelen av fondet (vektet 50/50). Det er referanseindeksen for rentedelen som nå endres. Bakgrunnen for endringen er at den gjeldende referanseindeksen, statsindeksen ST4X, opphører.

– I forbindelse med at den gjeldene referanseindeksen for rentedelen opphører har det blitt gjort vurderinger for en ny og oppdatert referanseindeks, og vi har kommet frem til at en lik fordeling, mellom stat (NOGOVD3), Investment Grade (NORM3FRN) og High Yield (NOHYNH) vil være mer representativt. Dette vil speile mandatet og fondets posisjoneringsmuligheter bedre, sier forvalter av Delphi Kombinasjon, Halvor Strand Nygård.  

Referanseindeksen for aksjedelen vil være uendret og forblir dermed VINX Nordic.

Renteindeksene leveres heretter av Nordic Bond Pricing og gjelder fra 1.februar 2021.