Endringer i Delphi Fondene

Stig Tønder har bestemt seg for å gi stafettpinnen videre etter 25 år i Delphi Fondene. Som en følge av dette gjør vi nå flere endringer. Inn i forvalterteamet kommer også Andreas Berdal Lorentzen.

At forvaltere takker for seg i Delphi Fondene, er ikke hverdagskost. Det har kun skjedd to ganger tidligere i virksomhetens historie. Med målsetting om å skape et robust oppsett for årene som kommer, gjør vi nå endringer som berører alle fondene.

Forvalteransvar_DelphiFondene_no

– Vi vil aller først takke Stig for innsatsen han har lagt ned for Delphi Fondene gjennom en årrekke. Stig har vært helt sentral i oppbyggingen av virksomheten. I tillegg til å forvalte Delphi Global siden 2006, har han også forvaltet et norgesmandat og Delphi Kombinasjon tidligere, sier Bård Bringedal, investeringsdirektør aksjer i Storebrand Asset Management.

– Årene i Delphi Fondene har vært spennende og lærerike, både med tanke på å være forvalter i stadig skiftende finansmarkeder, og i forhold til å bygge opp virksomheten. Jeg har vært i Delphi hele min yrkeskarriere, så det er med blandede følelser jeg gir stafettpinnen videre. Samtidig frister det med forandring. Vi har en god slagplan for videreføring av forvalteransvaret. Ikke bare for Delphi Global, men for alle fondene. Det føles også godt, sier Stig Tønder.

Delphi Global og Delphi Europe

Ny forvalter på Delphi Global blir Tian Tollefsen. Han har siden august 2017 forvaltet Delphi Norge. I Delphi Fondene har han jobbet nært sammen med Håkon H. Sætre, som har forvaltet Delphi Nordic siden mars 2017, og Delphi Norge i ti år før dette. Sætre tar nå over forvaltningen av Delphi Europe.

– Sammen med analytiker Ivar Harstveit, har Tian og Håkon videreutviklet screeningmodellen til Delphi Fondene, til et format som vi mener vil passe enda bedre for porteføljekonstruksjonen i fondene med de største investeringsuniversene. Fremover ønsker vi i økende grad å tilføre fundamentale forhold og data allerede i screeningprosessen, noe vi anser som et effektivt supplement til Delphis tradisjonelle trendscreening, sier Bård Bringedal.

– Vi mener det gir klare fordeler å ha et nært samarbeid på tvers av globalfondet og europafondet, og tilsvarende for fondene som investerer i våre nordiske hjemmemarkeder. Et like klart ønske om at samarbeidet mellom Tian og Håkon skulle bestå, ledet også til beslutningen om at Håkon blir ny forvalter av Delphi Europe, sier Bringedal.

Delphi Nordic og Delphi Norge

Med forvalterendringer besluttet for to fond, var neste steg å finne en god og varig løsning for Delphi Nordic og Delphi Norge. Her falt valget på Andreas Berdal Lorentzen som ny forvalter av Delphi Nordic, samtidig som Espen K. Furnes tar over ansvaret for Delphi Norge.

– Vi er glade for at Andreas nå kommer tilbake til Storebrand Asset Management, denne gangen som forvalter av Delphi Nordic. Andreas var forvalter i Storebrands norske aksjeteam fra 2008 til 2017, før han valgte å jobbe utenfor konsernet en periode. I den perioden jobbet han også med svenske aksjer, noe som har gitt ham verdifull erfaring i forhold til et nordisk mandat, sier Bård Bringedal.

– Jeg gleder meg til å begynne i Delphi Fondene, som jeg kjenner godt fra min tid som forvalter i Storebrand. Med mye erfaring fra norske og svenske aksjer, gleder jeg meg nå til å jobbe med hele Norden som mitt nye hjemmemarked, sier Andreas Berdal Lorentzen.

Andreas og Espen tar også over forvaltningen av Delphi Kombinasjon, med Andreas som ansvarlig for fondets nordiske aksjeportefølje og Espen som ansvarlig for fondets norske renteportefølje.

– Etter å ha forvaltet europeiske aksjer gjennom en årrekke, føles det riktig med en forandring for meg også når vi først gjør endringer. Jeg vil nå kunne fokusere på det norske markedet, et marked jeg kjenner veldig godt fra før. Nærheten til selskapene trigger meg ekstra i forhold til å ta over ansvaret for Delphi Norge og den norske renteporteføljen, sier Espen K. Furnes.

Delphi-metoden består

Endringene rokker ikke ved Delphis forvaltningskonsept. Fondene skal fortsatt forvaltes med utgangspunkt i Delphi-metoden, som inkluderer både trendanalyse og fundamental analyse. Mens konseptet står fast, vil det være et kontinuerlig behov for å utvikle hvordan vi tar konseptet ut i forvaltningen.

– For å få ytterligere bekreftelser på selskapenes verdiskapningspotensiale, har vi over lengre tid arbeidet med å utvikle en screeningmodell som tar hensyn til både pristrend og fundamental trend. Denne screeningmodellen tar vi nå i bruk i forvaltningen av globalfondet og europafondet. Fondene som forvaltes i våre hjemmemarkeder vil også dra nytte av denne screeningen. Samtidig forblir nærheten til de nordiske selskapene et viktig element vi ønsker å ta best mulig vare på i investeringsprosessen, avslutter Bård Bringedal.

Overføring av porteføljeansvar for de ulike fondene vil skje i perioden frem til 1. januar 2020.