Forlag til vedtektsendringer

Delphi Fondenes forvaltningsselskap, Storebrand Asset Management AS, foreslår å endre vedtektene for Delphi-fondene, blant annet for å introdusere andelsklasser.

Andelsklasser er hensiktsmessig fordi den samme verdipapirporteføljen kan benyttes i fond med ulike minstetegningsbeløp, forvaltningshonorar, valutasorter, m.m.

Innføring av andelsklasser vil ikke ha noen praktisk betydning for deg som andelseiere. Vedtektsendringene krever imidlertid tilslutning fra et tilstrekkelig flertall av fondets andelseiere.

Forvaltningsselskapet ønsker blant annet en andelsklasse tilpasset distributører som ikke har anledning til å motta returprovisjon (etter nye MIFID-regler). Enkelte fond markedsføres også internasjonalt, og for disse foreslås det i tillegg andelsklasser i SEK, EUR og USD.

I kundebrevet inviteres det til andelseiermøte torsdag 7. desember. Du behøver ikke å delta på andelseiermøte, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte sin stemmerett.

Her finner du mer informasjon og alle endringsforslagene