Fornyet koronafrykt

Frykt for at den nye deltavarianten skal forsinke gjenåpningen preget markedene i juli. Likevel steg børsene videre, tilsynelatende drevet av fallende lange renter.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 ble løftet 2,1 prosent målt i EUR, samtidig som nordiske VINX endte opp hele 7,8 prosent målt i NOK. For Oslo Børs ble oppgangen på 1,2 prosent (OSEBX).

Ny smittebølge

Den nye deltavarianten av koronaviruset sprer seg i full fart verden over. I USA ser man at smitten av denne varianten akselerer i delstater med lav vaksinedekning, som Missouri, Nevada og Arkansas. Australia har innført en ny «lockdown», samtidig som viruset også har blusset opp i Kina. På den positive siden ser det ut til at deltautbruddet i Storbritannia har toppet ut. Det er også viktig å skille mellom smittetall og alvorlige tilfeller som fører til sykehusinnleggelse. Vaksinene ser fortsatt ut til å gi beskyttelse, noe som gir grunnlag for optimisme.

Langrentene tilbake

Noe svakere makrotall, kombinert med den tidligere nevnte delta-oppblussingen, medførte at markedet rekalibrerte vekstforventningene. Det medførte at den amerikanske tiåringen fikk et brått fall, som var på mer enn 30 punkter. Ved månedsskiftet lå denne på rundt 1,2 prosent, tilbake på nivåer vi så i februar. Fallet i rentenivået og forventninger om fortsatt støtte fra sentralbanker, satte igjen fyr på den såkalte «TINA-traden». Typiske aksjer med lang durasjon, innenfor defensive sektorer som teknologi og helse, gjorde det følgelig sterkt.

Hva med inflasjonen?

Mens den tiårige statsrenten falt brått, holdt inflasjonsforventingene seg noenlunde stabilt. Komponentmangel og forsyningskjeder i utakt, er blant faktorene som har gjort inflasjon til et vidt diskutert tema i markedet den seneste tiden. Vi har også sett at råvareprisene har kommet kraftig opp fra bunnen i mars i fjor. Fortsatt gjenstår det å se hvorvidt effektene i hovedsak er temporære eller ikke. En avmatting av økonomien er også en faktor som kan svinge pendelen tilbake i retning lavere inflasjon.

Veien videre …

Selskapsinntjeningen er fortsatt sterk, og utsiktene for verdensøkonomien gode, til tross for oppblussinger av nye koronavarianter. Dette, kombinert med fortsatt full støtte fra finans og pengepolitikken, taler det til fordel for aksjer som en fortsatt attraktiv aktivaklasse.

«Today, do what others won't so tomorrow you can accomplish what others can't.»
Simone Biles