Forvalterbytte i Delphi Kombinasjon

Fra nyttår ble Halvor Strand Nygård hovedforvalter for Delphi Kombinasjon.

Halvor_Stand_Nygård_236716_lite

Halvor Strand Nygård ble en del av Delphis forvalterteam i juni 2020. Da ble han ansatt for å forvalte Delphi Nordic og aksjedelen av Delphi Kombinasjon sammen med Andreas B. Lorentzen. Før han kom til Delphi Fondene jobbet han som analytiker i SEB.

Nygård har en Master i finans fra Norges Handelshøyskole. I Prospera-undersøkelsen 2019 ble han trukket frem som en av de beste analytikerne i Norge innenfor sitt fagområde.

Én hovedforvalter
Fra nyttår tok Nygård over forvalteransvaret for både aksje- og rentedelen av Delphi Kombinasjon. Dette har før vært delt mellom forvalterne. Han vil også fortsette å være medforvalter på Delphi Nordic.

– Etter at Nygård ble ansatt i juni 2020, har vi blitt en forvalter mer i teamet, og dermed er et naturlig at én forvalter nå får hovedansvar for både aksje- og renteforvaltingen av fondet, sier Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management.

Les mer om Delphi Kombinasjon her

Har du spørsmål knyttet til Delphis ulike fond? Vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.