Forvalterendringer i Delphi fondene fra 01.04.2024

Delphi Global og Delphi Global Valutasikret

Tian Tollefsen har forvaltet fondene siden 2020. Han vil nå få selskap av Ivar Harstveit, som vil være medforvalter av fondene fra 01.04.2024. 

Delphi Norge

Adil Shah og Andreas Berdal Lorentzen, går inn som forvaltere av fondet fra 01.04.2024.

Delphi Kombinasjon

Andreas Berdal Lorentzen har forvaltet fondet siden 2020. Han vil nå få selskap av Adil Shah og Ola Bjerkestrand Mo, som begge vil være medforvaltere av fondet fra 01.04.2024.