Fra handelskrig til coronavirus

Aksjemarkedene startet året med solid oppgang, drevet av positiv makro og oppjusteringer av inntjeningsestimater. Mot slutten av måneden bidro coronaviruset til et brått stemningsskifte.

Amerikanske S&P 500 oppsummerer januar uendret målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 1,6 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX klatret 3,7 prosent målt i NOK (løftet av en markant kronesvekkelse). Her hjemme måtte Oslo Børs tåle en tilbakegang på 1,9 prosent (OSEBX).

Wuhan-viruset

Måneden startet oppløftende på flere hold, også med signering av fase-1 avtalen i handelskrigen mellom USA og Kina den 15. januar. Kun få dager senere rapporterte kinesiske myndigheter om utbrudd av et nytt coronavirus, Wuhan-viruset. Viruset er naturlig nok alvorlig for alle som rammes. Samtidig rammes også veksten i den kinesiske økonomien. Skulle spredningen til andre land tilta, vil også den globale veksten hemmes i økende grad. Erfaringer fra SARS, Ebola, svineinfluensa og andre epidemier har imidlertid vist at den negative effekten på økonomien er kortvarig.

Utsatt, men ikke avblåst

En forklaring på den kortvarige effekten, er at det som oftest er snakk om en utsettelse eller tidsforskyvning i økonomisk aktivitet i påvente av at spredningen stopper opp. Utsatte reiser, overnattinger eller varekjøpet tas som regel igjen når situasjonen normaliseres. De fleste analytikere har nå nedjustert vekstanslagene for Kina i første kvartal, men samtidig justert opp for andre kvartal. For hele 2020 er vekstutsiktene foreløpig relativt uendrede.

Makro på oppsiden

Før det nye coronaviruset spredte seg, hadde globale makrotall overrasket på oppsiden. Dette så vi også i konsensus BNP vekstforventninger for G7-landene for 2020. Bedring og stabilisering i globale industritall og industribarometer hjalp til. Samtidig har utviklingen i handelskrigen og Brexit også fjernet usikkerhet, og sammen med effektene av den stimulative pengepolitikken, bidrar dette til å løfte forventningene.

Veien videre …

I det korte bildet må vi regne med økte svingninger som følge av Wuhan-viruset. For langsiktige investorer gjelder det som alltid å se forbi uro og støy. Aksjer forblir det beste alternativet.

"Fears and lies intensify consciousness"
Mason Cooley