Fransk optimisme

Aksjemarkedene avsluttet april sterkt, løftet frem av solide selskapsresultater. Troen på Emmanuel Macron som neste president i Frankrike bidro også til optimisme.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 1,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 la på seg 2,1 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX steg 5,3 prosent målt i NOK. Så langt i rapporteringssesongen for første kvartal har en større andel selskaper enn tidligere levert over markedets forventninger. Samtidig har markedet i mindre grad enn vanlig justert ned forventningene fra inngangen til året. Det har også vært positivt for aksjemarkedet å se at inntjeningsmomentumet for de europeiske selskapene omsider ser ut til å øke.

Tror på Macron

Med både brexit og Trump friskt i minne, har det vært påtakelig frykt i forbindelse med kommende politiske valg i Europa, spesielt knyttet til valget i Frankrike. Selv om markedene var litt beroliget av det nederlandske valgutfallet, engstet mange seg for at EU-motstanderne skulle få for stor oppslutning i første runde i det franske valget. Selv om ytre høyres Marine Le Pen nå følger Emmanuel Macron inn i andre og avgjørende valgrunde 7. mai, og oppslutningen var ganske jevnt fordelt mellom de to, forventes det at velgerne fra kandidatene som ikke gikk videre fra første valgrunde i størst grad vil preferere Macron. Euroen har styrket seg på denne troen, og franske statsrenter har falt relativt til tyske renter.

Trumps skattereform

I USA har omsider noen av detaljene i den mye omtalte skattereformen blitt kjent. Sentralt står forslaget om redusert selskapsskatt fra 35 til 15 prosent. Samtidig er målet å fjerne en rekke fradrag av forenklingshensyn, noe som gjør at den reelle skattelettelsen blir mindre. Forslagene må vedtas i Kongressen, sammen med de øvrige budsjettforhandlingene. Det store spørsmålet er hvordan dette finansieres, eller hvor mye skatteinntektene vil bli redusert.

Sentralbankenes neste grep

De neste grepene fra den amerikanske (Fed) og den europeiske sentralbanken (ECB) vil påvirkes av Trumps skattereform og det franske presidentvalget. At Macron er favoritt tilsier at ECB vil hinte om videre nedtrapping av de kvantitative tiltakene i juni. I USA prises det inn 90 prosent sannsynlighet for nok en renteheving i juni. Den endelige skattereformen og effektene den har på inflasjonsutsiktene, vil samtidig kunne påvirke rentehevingstakten fremover.

Veien videre …

Børsåret 2017 har fått en flott start. Vi forventer at markedene har mer å gå på utover i året. Samtidig er det ofte slik at det etter en solid opptur kommer en liten nedtur. Da kommer en dose tålmodighet til sin rett.

"I am from the Left, but I am happy to work with people from the Right"
Emmanuel Macron