Frykt for nye nedstengninger

November bød på volatilitet, hvor særlig den nye koronavarianten omikron, skremte finansmarkedene. Normalisering av pengepolitikken sto fortsatt i fokus.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 0,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 2,5 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX opp 1,9 prosent målt i NOK. Her hjemme falt Oslo Børs 1,0 prosent (OSEBX).

Kinafrykt og stigende renter

Den nye omikron-varianten førte til frykt for økt smitte, og dro med seg markedene nedover. Foreløpig har vi sett nye tiltak i for eksempel Østerrike og Nederland, men det er for tidlig å si i hvilken grad man vil innføre nye nedstengninger. For markedet er det av betydning hvor inngripende eventuelle tiltak er, samt effekten på økonomien og eventuelle mottiltak for å stimulere økonomien.

Skrinlegger «transistory»

Foreløpig kommuniserer den amerikanske sentralbanken (FED) at den ønsker å fremskynde hastigheten på nedtrappingen av støttekjøpene i verdipapirmarkedene. Det begrunnes med at inflasjonen ikke ser ut til å falle tilbake like raskt som ventet, og sentralbanksjef Jerome Powell hintet om at han ville skrinlegge «transitory» begrepet. Han ser for seg at nedtrappingen øker fra 15 til 20 milliarder dollar per måned, dermed vil støttekjøpene være over om seks måneder.  

Sterkt arbeidsmarked

Foruten inflasjon, styrer FED etter målet om full sysselsetting. Arbeidsledigheten i USA ligger nå rundt 4,2 prosent, og er ventet å falle til 3,5 prosent neste år. Det er i så fall under nivået før pandemien. Et sterkt arbeidsmarked vil tilsi tiltagende lønnsvekst. Det er en faktor som eventuelt vil veiemot mer forbigående effekter på inflasjonen, som stigninger i råvareprisene fra lave nivåer.

Veien videre …

Fortsatt sterk økonomi tilsier god inntjening for selskapene, og dermed medvind for aksjer som aktivaklasse. Tross mer normalisert pengepolitikk, fremstår alternativavkastningen som fortsatt lav i rentemarkedet.


From a commercial point of view, if Christmas did not exist it would be necessary to invent it.


Selective Memory: An Autobiography
Katharine Whitehorn