Gjenåpning stadig nærmere

Aksjemarkedene steg videre i mars, i takt med at en gjenåpning av økonomien virker stadig mer sannsynlig. Til tross for nye nedstenginger, ser man oppløftende nyheter fra vaksineringer.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 4,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 bykset opp 6,5 prosent målt i EUR, samtidig som nordiske VINX endte opp 2,3 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs med 5,1 prosent (OSEBX).

En siste nedstenging?
I EU og Norden har vi sett nye nedstenginger, men tross det tunge øyeblikksbildet virker vaksineutrullingen å gå etter forventingene. Blant annet ser man at antallet nye smittetilfeller i Storbritannia har falt med hele 94 prosent. Britene har tidligere vært hardt rammet, men rask vaksinasjonstakt viser hvilken utvikling man kan forvente også i andre land. Også i USA har vaksineringen akselerert, mens det er ventet at Europa også skal få fart på vaksineringen de neste ukene.

Nye tiltakspakker
For å hjelpe økonomien gjennom periodene med nedstenging, har vi sett massiv finanspolitikk støtte. Dette gjelder særlig i USA. Kort tid etter at forrige finanspolitiske stimulansepakke ble vedtatt, diskuterer allerede president Joe Biden neste pakke beregnet på infrastruktur. Denne pakken strekker seg mye lenger ut i tid, men sannsynligvis vil man også se effekt de nærmeste årene.

Baseeffekt i fokus
Foruten økt vekst har stigende inflasjonsforventninger trukket opp rentenivået. De neste månedene vil man sannsynligvis se at inflasjon akselerer som følge av baseeffekter, ettersom blant annet råvarepriser var svake i fjor. Spørsmålet videre er hva som skjer etter de midlertidige effektene gir seg. Mange forventer at den inflasjon faller tilbake igjen, mens oppdemmet etterspørsel og stimulieffekter taler til fordel for at prisene holder seg høye også i andre halvår.


Veien videre …
Til tross for øyeblikksbildet virker det til å gå mot gjennomåpning av økonomien, og dermed forventer vi at investorenes positive modus vil vedvare. Det taler til fordel for aksjer og aksjefond.

It's very, very difficult when you have to prepare for something that might not ever happen.

Anthony Fauci