Gjenåpningen i gang

Mai ble en sterk måned for verdens børser, i stor grad løftet av økt positivitet knyttet til gjenåpningen av en rekke sentrale økonomier. Samtidig øker spenningen i USA.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 4,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 ble løftet 3,5 prosent målt i EUR, samtidig som nordiske VINX endte opp 3,0 prosent målt i NOK. For Oslo Børs ble oppgangen på 2,8 prosent (OSEBX).

Gradvis tilbake

Gjenåpningen av økonomiene globalt fortsetter omtrent som planlagt. Foreløpig har vi ikke sett tegn til oppblussing, slik mange fryktet. Med føre-var-prinsippet vil likevel mange sektorer se en langsom normalisering. Noe som også er kostbart. USA ligger stadig noen uker bak de fleste steder i Europa. Med etterslep på de tradisjonelle makrotallene, ser nå stadig flere analytikere på høyfrekvensdata, for eksempel mobilitetsdata fra Apple og Google. Disse viser at bunnen ble nådd i april. Klessalg og frisørbesøk viser samme trend.

PEPP-pakken

Økonomiske redningspakker har som kjent blitt vedtatt rekordkjapt og i rekordstørrelser under koronakrisen. Noen mer kompliserte enn andre. Den såkalte PEPP-pakken (Pandemic Emergency Purchasing Programme) fra den europeiske sentralbanken er et eksempel på det kompliserte. På sentralbankmøtet i juni ble det vedtatt å øke PEPP-kapasiteten fra 750 til 1.350 milliarder euro. Det var mer enn forventet, samtidig som også horisonten for programmet ble forlenget. PEPP kommer på toppen av andre hjelpepakker fra sentralbanken.

USA og Kina

Konflikten mellom USA og Kina har blusset opp. Mens beskyldningene hagler, frykter stadig flere en re-eskalering i handelskrigen. Foran presidentvalget kan Trumps jakt på en syndebukk gjøre det hele enda mer strukket. Samtidig er det spenning internt i USA etter politivolden og de påfølgende demonstrasjonene, noe som også kan gi større politiske og økonomiske konsekvenser.

Veien videre …

Aksjemarkedet ser fortsatt optimistisk på den pågående gjeninnhentingen. Vi ser nå også at de mer sykliske aksjene får ta del i oppgangen. I motsetning til teknologisektoren, er det fremdeles langt opp til tidligere topper her. Med rekordlave renter, fremstår også aksjer som fristende for stadig flere investorer.

"My big focus is China and OPEC and all of these countries that are just absolutely destroying the United States"
Donald Trump