Gjeninnhenting etter pandemien

Som følge av pandemien og omfattende nedstengninger falt globalt BNP med rundt fire prosent i 2020. Inn i 2021 gir nye vaksiner håp om økonomisk gjeninnhenting.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,9 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 2,6 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX klatret 1,4 prosent målt i NOK.

Her hjemme steg Oslo Børs 4,7 prosent (OSEBX). For verdensindeksen MSCI World endte fjoråret totalt sett med en oppgang på over 13 prosent i lokal valuta, til tross for et fall på hele i 33 prosent i løpet av noen få uker i mars.

Resesjon for historiebøkene

På grunn av de pandemirelaterte nedstengningene, ble verdensøkonomien kastet inn i den første globale resesjonen siden finanskrisen i 2009. Fjorårets resesjon var ikke bare den dypeste i nyere tid, men også en av de korteste man har hatt. Av de 18 resesjonene i USA siste hundre år, har varigheten i snitt vært 13 måneder. I 2020 varte resesjonen i bare fire til seks måneder. Man gikk fra rekordkraftig fall i BNP i andre kvartal, til rekordstor innhenting i tredje kvartal. 


Redningspakker i fokus

I fjerde kvartal så man at koronasmitten blusset opp igjen, noe som førte til svekket vekstmomentum. For å støtte oppunder økonomien har man sett rekordstore penge- og finanspolitiske tiltak fra myndigheter verden over. Etter flere runder frem og tilbake, ble den finanspolitiske redningspakken i USA omsider økt og videreført nå rett før jul. Pakken på 900 milliarder dollar tilsvarer rundt fire prosent av amerikansk BNP.


Vaksinasjon igangsatt

De fleste land verden over er så vidt i gang med vaksinasjonsprogrammet, men det er en ny og omfattende prosess. Hastigheten på vaksineutrullingen vil spille en viktig rolle for vekstutsiktene, og man forventer at man vil få opp tempoet på nyåret. Likevel kan faktorer som logistikk og bivirkninger av vaksiner, eller mutasjoner av viruset forsinke fremgangen.


Veien videre …

Uansett virker det sannsynlig at vaksinasjonen nå er starten på slutten av pandemien og dermed fortsettelsen på den økonomiske gjeninnhentingen. I lys av tiltagende økonomisk vekst, fremstår aksjer dermed som et godt investeringsalternativ.

As sure as the spring will follow the winter, prosperity and economic growth will follow recession.
Bo Bennett