Gjeninnhentingen overrasker

Aksjemarkedene kunne vise til oppgang også i juni, riktignok med gjensyn av volatilitet knyttet til coronasmitte og valgkamp. Samtidig overrasker styrken i den økonomiske gjeninnhentingen.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 ble løftet 3,1 prosent målt i EUR, samtidig som nordiske VINX endte opp 1,6 prosent målt i NOK. Oslo Børs endte samtidig med en liten tilbakegang på 0,2 prosent (OSEBX).

Oppblussing, men ikke avsporing

Etter en periode med gjenåpning av ulike økonomier, så vi som ventet også tegn til oppblussing i juni. Oppmerksomheten rettes spesielt mot enkeltstater USA, men også Beijing i Kina. Her er tiltak allerede iverksatt, blant annet redusert takt på gjenåpning. Tiltak fremover vil trolig være mer lokale enn nasjonale, rett og slett av kostnadshensyn. Dette støttes også av kraftig forbedret beredskap i helsesektoren. Inntil videre er det derfor grunn til å forvente at lokale oppblussinger ikke vil avspore den økonomiske gjeninnhentingen.

Gjeninnhentingen overrasker

Farten på den globale økonomiske gjeninnhentingen er overraskende høy. I USA viser "Citi Surprise Index" flere positive overraskelser enn noen gang før. Tendensen ser vi også i eurosonen, hvor industribarometrene har overrasket positivt. Samtidig spriker anslagene. For eksempel ventes BNP-veksten i tredje kvartal i USA å lande et sted mellom -2 og +45 prosent i annualisert takt. Konsensus for tredje kvartal ligger på +20 prosent, etter et forventet fall på -35 prosent i andre kvartal. For eurosonen er konsensus tilsvarende +35 prosent i tredje kvartal, etter et forventet fall på -50 prosent i andre kvartal.

Valgkamp i USA

For kun kort tid tilbake var Trump storfavoritt i valgkampen. Så fulgte COVID-19 håndteringen, økt arbeidsledighet, samt protester mot politivold og rasisme. Nå, fire måneder før valget, er Biden favoritt. Mye kan selvfølgelig skje frem til valget. Vi har både forrige valget i USA og Brexit friskt i minne. I forhold til økonomisk politikk, er konsensus at det på kort sikt er noe negativt hvis Biden vinner. På lang sikt er bildet mer balansert. Her knyttes mye til den kraftige økningen i amerikansk statsgjeld, både som følge av skattekutt og redningspakker etter COVID-19

Veien videre …

Såfremt smittespredningen ikke kommer ut av kontroll mens ulike samfunn vender tilbake til normalen etter nedstenging, forventer vi at investorenes positive modus vil vedvare. Det taler til fordel for aksjer og aksjefond.

"Let's just be smart this time. I'm looking for smart"
Joe Biden