God avslutning på 2016

Aksjemarkedene avsluttet fjoråret med oppgang for mange børser. Best var utviklingen på de europeiske børsene, mens deler av Emerging Markets trakk i motsatt retning.

Amerikanske S&P 500 oppsummerer måneden opp 2,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 5,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX la på seg 5,9 prosent målt i NOK. Emerging Markets hadde en mer kronglete måned, eksemplifisert med Shanghai-børsen som falt 4,5 prosent målt i Yuan.

Taktskifte fra Fed

Som ventet hevet den amerikanske sentralbanken (Fed) renten i desember. Samtidig varslet den potensielt tre nye rentehevinger i 2017, altså et aldri så lite taktskifte. Hvor sannsynlig er så skiftet? Vel, for hvert år arbeidsledigheten faller, tar den amerikanske økonomien videre steg inn i den sensykliske konjunkturfasen. Trumps løfter om opptrapping av finanspolitikken, i form av skattekutt og infrastrukturinvesteringer, øker også forventningene om økt vekst. Det ville i så fall bety økt lønns- og inflasjonspress, som igjen taler for at taktskiftet faktisk vil skje.

ECB forlenger tilbakekjøpene

Mens Fed hever renten, har den europeiske sentralbanken (ECB) helt andre planer for sin pengepolitikk. På rentemøtet i desember forlenget ECB perioden med tilbakekjøp av obligasjoner med ni måneder, men trappet samtidig noe overraskende ned på det månedlige beløpet fra 80 til 60 milliarder euro. Eurosonen har ikke kommet like langt i konjunkturfasen som USA, og har høyere arbeidsledighet og mindre lønnspress. Inflasjonen har likevel bunnet ut godt hjulpet av stigende olje- og energipriser.

Økt vekst i 2017

Global BNP-vekst ser ut til å ende på om lag tre prosent for 2016 (kjøpekraftjustert). Nok en gang ble vekstforventningene tydelig nedjustert gjennom et kalenderår, hvor først og fremst veksten i USA var svakere enn ventet, trolig kun 1,5 prosent. For 2017 er vekstforventningene 2,3 prosent i USA. BNP-veksten i EM-landene lå på fire prosent i 2016. I 2017 ventes det fortsatt at EM-landene skal vokse raskere enn industriland. I Eurosonen ble BNP-vekstforventningene nedjustert til 1,3 prosent for 2017 etter brexit, mot 1,6 prosent for 2016. Samlet sett forventes det en global BNP-vekst på litt over tre prosent i år.

Veien videre …

Ved inngangen til 2017 fremstår stadig aksjemarkedet som det beste stedet å være investert. Finanspolitiske tiltak ventes å treffe mer målrettet enn dagens pengepolitiske. Samtidig viser europeiske aksjer tegn til bedring. Vi tror også at økte renter og økte inflasjonsforventninger vil være bra for aksjer, all den tid vi snakker om en normalisering.

"I have made the tough decisions, always with an eye toward the bottom line. Perhaps it's time America was run like a business"
Donald Trump