Halvårskommentaren publisert

Vi har lagt bak oss et halvår av det mer volatile slaget. Mest oppmerksomhet fikk en ulmende handelskrig mellom USA og Kina. Samtidig fortsetter verdensøkonomien å levere samlet sett.

Artikkelen er hentet fra Delphis Halvårskommentar for 2018. Last ned PDF-versjon her.

For halvåret sett under ett steg MSCI World 0,7 prosent målt i lokal valuta, amerikanske S&P 500 klatret 2,6 prosent målt i USD, den europeiske MSCI indeksen endte ned 0,5 prosent målt i EUR, nordiske VINX falt 2,2 prosent målt i NOK, men MSCI Emerging Markets falt 6,6 prosent målt i lokal valuta.

Økte svingninger

Verdensøkonomien er inne i en langvarig oppgangsperiode, ledet an av USA. Samtidig har vi kommet såpass langt i den økonomiske sykelen, at "normalen" tilsier økte svingninger – også sett i lys av at det har vært unormalt lave svingninger i store deler av oppgangsperioden. Gjennom første halvår bidro litt svakere makrotall enn forventet, først og fremst i Europa, til perioder med uro. I tillegg kan nevnes at inflasjonen i USA periodevis kom inn høyere enn forventet, amerikanske renter steg videre, Trump skapte uro med sin handelspolitikk, oljeprisen bykset oppover, fremvoksende økonomier opplevde markedsstress, og på toppen av dette opplevde vi valguro i Italia. I sum ga dette økte svingninger, sammenlignet med de senere årene.

 USA leder an

Inflasjonstallene for den amerikanske økonomien er gradvis på vei oppover. Etter en lang periode med svært lav inflasjon, fremstår oppgangen som bedre fundamentert enn på lenge. Arbeidsmarkedet er stramt, lønningene har begynt å stige, konsumenten er i god form, mange råvarepriser har kommet opp, bedriftsinvesteringene øker, finanspolitiske stimuli tar seg opp, og det er også en bølge av proteksjonisme, for å nevne noen. I resten av verden ser det betydelig svakere ut, med lav og til dels fallende inflasjon. I så måte er det ingen overdrivelse å si at USA leder an også her.

 Handelskrig truer

Den største trusselen for aksjemarkedene akkurat nå, er faren for en handelskrig. Trumps "forhandlingsløsning" med Nord-Korea har økt sannsynligheten for en handelskonflikt med Kina, rett og slett fordi USA nå ikke er like avhengig av Kina i dette spørsmålet. Dersom dagens trusler om økte handelsbarrierer utvikler seg til en handelskrig, vil konsekvensene etter hvert bli svekket handel, lavere økonomisk vekst og økt inflasjon som følge av mer ineffektiv produksjon. I hvor stor grad et slikt scenario vil utspille seg, knyttes det naturlig nok stor usikkerhet til. Mest sannsynlig er konsekvensene relativt små og overkommelig på kort til mellomlang sikt, mens de mer langsiktige følgene av redusert global handel etter alle solemerker vil være store. 

Veien videre …

I Delphi Fondene tror vi på et positivt andre halvår i verdens aksjemarkeder. Den globale veksten er fortsatt god, bedriftenes inntjening er sterk, konsumentene er positive og bedriftene øker sin investeringer. Ja, handelskrig er en bekymring. I samme kategori finner vi gjeldsstress i en del fremvoksende økonomier, samt andre høyt belånte land, som blant annet Italia. Vi tror imidlertid disse først har potensiale til å bli virkelige bekymringer et stykke frem i tid, når sentralbankenes innstramminger øker. Inntil så skjer, er minste motstands vei for aksjemarkedene videre oppover.