Halvårskommentaren 2020 publisert

Første halvår handlet om coronapandemien. Etter en dramatisk nedtur for finansmarkedene i mars, fulgte en nesten like spektakulær opptur i andre kvartal.

Her kan du laste ned halvårskommentaren for 2020

For halvåret sett under ett falt amerikanske S&P 500 3,1 prosent målt i USD, samtidig som europeiske Stoxx 600 endte ned 11,7 prosent målt i EUR. Her hjemme måtte Oslo Børs tåle en tilbakegang på 14,8 prosent (OSEBX). Fra topp til bunn falt den amerikanske indeksen 33,9 prosent, den europeiske 35,5 prosent og den norske 32,8 prosent. Alle målt i lokal valuta.

Makro og sentiment

På makrosiden ble også første halvår en berg-og-dal-bane. Nedstenging av land påvirker naturlig nok den økonomiske veksten. Da det stormet som verst, så vi dette umiddelbart ved at en rekke sentimentsindikatorer falt til rekordlave nivåer. Bunnene reflekterte en total mangel på forutsigbarhet i det korte bildet. Mot slutten av halvåret forbedret indikatorene seg i takt med at økonomiene viste tegn til bedring. Det mest iøynefallende med gjeninnhentingen, er kanskje hvor raskt den underliggende økonomien har kommet tilbake. Signalene fra selskapene vi følger peker i samme retning. Aktivitetsnivået preges fortsatt av corona, men den underliggende forbedringen er god. Dersom vi unngår store gjenoppblussinger av viruset fremover, vil en normalisering trolig skje i løpet av neste halvår.

Enorme støttepakker

Et annet særtrekk med coronakrisen er hvor raskt og effektivt myndigheter verden over har iverksatt tiltak. Enorme støttepakker har bli utformet og besluttet på rekordtid. I USA er hjelpepakkene over dobbelt så store som de som ble iverksatt under finanskrisen for 12 år siden. Samtidig har styringsrentene blitt satt til null. Med det har også den amerikanske sentralbankens forsøk på å normalisere rentenivået de siste to årene blitt satt effektivt på hold.

Ikke så annerledes

Norge, som var annerledeslandet under og etter finanskrisen, har på ingen måte blitt forskånet i denne nedturen. Ikke bare har effekten av nedstengingen vært markant, men det dramatiske fallet i oljeprisen, med påfølgende kollaps for kronekursen, har økt smerten for AS Norge betydelig. Gjennom andre kvartal så vi bedring. Kronekursen styrket seg, og oljeprisen doblet seg siden bunnen i mars. Selv om arbeidsledigheten også har steget, ser vi nå at mange arbeidsledige og permitterte sakte, men sikkert vender tilbake til arbeid.

Vinnere og tapere

Vi så store avkastningsforskjeller mellom de ulike sektoren i første halvår. Flere sektorer ble løftet gjennom uroen, noe som var spesielt synlig innenfor teknologi, mye takket være nedstengning av samfunn og hjemmekontorbølgen. Andre sektorer, som for eksempel reiseliv og fly, kollapset mer eller mindre fullstendig. Her hjemme var flyselskapet Norwegian i spesielt hardt vær, og aksjekursen fikk gjennomgå.

Oljeprisfallet har satt store deler av den oljerelaterte virksomhet i Norge i sjakk, og for enkelte kan det være sjakkmatt. For AS Norge sin del, er det kanskje her de største langtidsvirkningene fra coronapandemien vil vise seg. Til tross for Regjerningens skattelettepakke til næringen, er det nok få oljeselskaper som vil våge å øke investeringstakten vesentlig i overskuelig fremtid.

Veien videre …

Flere deler av verden sliter fortsatt med høye smittetall og høye dødsrater. Coroanpandemien har hatt en dramatisk effekt på samfunn rundt omkring i verden. Likevel så vi at fra det tidspunktet nedstengningene i Europa viste seg å gi positive effekter på smittetallene, så bedret også finansmarkedene seg. Investorene har med det vist stor vilje til å se forbi midlertidige effekter av nedstengingene. Utsiktene for resten av 2020 må også kunne karakteriseres som overraskende positive, hvor effekten av de massive støttepakkene i tillegg vil være betydelig. Såfremt smittetallene ikke akselererer raskt når ulike samfunn vender tilbake til normalen etter nedstengning, forventer vi at investorenes positive modus vil vedvare i andre halvår.

Her kan du laste ned halvårskommentaren for 2020