Halvårskommentaren 2021 publisert

Første halvår bød på overraskende sterke markeder, der børsoppgangen som startet i mars i fjor fortsatte i samme tempo. Til tross for oppgangen så vi imidlertid en vridning av hvor pengene fant veien.

Her kan du laste ned halvårskommentaren

Mens vekstaksjer gjorde det spesielt bra gjennom fjoråret, så vi en klar endring av preferansene mot lavt prisede aksjer, såkalte verdiaksjer, dette halvåret.

Stigende inflasjon og økte lange renter i kombinasjon med høyt prisede vekstaksjer var trolig de viktigste triggerne som lokket investorene tilbake til verdiaksjer for første gang på mange år. På toppen av dette så vi også en annen effekt. Spesielt gjennom andre halvår i fjor beveget pengestrømmene seg i økende grad til de mindre selskapene. Dette signaliserte at investorer hadde høy risikovilje og ikke var redde for høy prising på mange av disse aksjene. Mange av disse aksjene gjorde det derfor meget godt i andre halvår. Denne effekten har blitt kraftig reversert gjennom det siste halvåret. Dermed har mange av vinneraksjene fra fjoråret endt opp med å bli taperaksjene så langt dette året.

Nye varianter

Pandemien satte sitt preg på finansmarkedet også dette halvåret. Selv om vi så at det dukket opp enda mer smittsomme virusvarianter, ble tilgangen til vaksiner langt bedre enn fryktet, og land som Storbritannia og USA har nå kommet langt i vaksineringen. Dette betydde også at vi så at flere og flere land åpnet opp ut mot slutten av halvåret. Dette er positivt, og vi kan trolig se en normalisering i de fleste større land i løpet av andre halvår.

Økonomisk sett har likevel åpningen ført til utfordringer. Spesielt gjelder dette for vareflyten rundt om i verden nå når etterspørselen øker kraftig. Både handel og industri opplever for tiden både manglende vareleveringer og mangel på råvarer. Dette skyldes delvis at mange industriaktører har hatt en kraftig lagernedbygging under Covid-perioden, slik at de trenger ekstra mye råvarer for å komme opp på normalt nivå igjen.

Varemangel

Mangelen på råvarer rundt om i verden har ført til en kraftig pris-oppgang på mange viktige innsats-varer, som igjen har ført til økt inflasjon. Transportkapasiteten er også sprengt. Spesielt innenfor deler av skipsfarten er det stor mangel på kapasitet, med kraftig økte fraktkostnader som en konsekvens. På toppen av dette kom blokkeringen av Suezkanalen, der et containerskip satte seg fast og stengte kanalen i to uker. Dette fikk store ringvirkinger og gjorde kapasitetsmangelen enda mer prekær. I sum vil disse faktorene trolig sette sitt preg også på andre halvår. Varemangel og lange leveringstider på viktige varer må vi leve med en stund til.

Rentehevinger

På rentesiden har nå flere sentralbanker signalisert at de ønsker å sette opp sine signalrenter etter hvert som pandemien slipper taket. Norges Bank er blant dem som har vært mest frempå her og har signalisert tre rentehevninger frem til slutten av 2022. Kombinasjonen av inflasjon og galopperende boligpriser har satt sitt preg på nøkterne sentralbankere.

Veien videre...

Utsiktene for andre halvår av 2021 er fortsatt gode. Nei, aksjer er ikke priset billig lenger, men så lenge vi ser en fortsatt pengetrykking fra myndigheter rundt om i verden og rentenivåer som holder seg lave, ser vi liten grunn til at aksjemarkedet skal falle dramatisk. Vi ser også at den underliggende økonomiske veksten i verden fortsetter å styrke seg, noe som isolert sett også taler for et for et bra aksjemarked i andre halvår. Men, vi tror imidlertid ikke at vi vil se en like sterk utvikling i andre halvår som det vi har sett i første.

Her kan du laste ned halvårskommentaren