Handel til besvær

Juni ble en blandet måned på verdens børser. USA var nok en gang i sentrum for investorenes oppmerksomhet, med en potensiell handelskrig som det altoverskyggende temaet.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 0,6 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 0,6 prosent målt i EUR, samtidig som nordiske VINX endte ned 1,2 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 0,4 prosent målt ved OSEBX.

Frykter handelskrig

Mens Italia- og inflasjonsfrykt delvis er lagt på is, øker handelskrigfrykten i finansmarkedene. Det er ikke en handelskrig mellom USA og deres allierte rundt toll på stål og aluminium som bekymrer mest, men mellom de økonomiske stormaktene USA og Kina. I tillegg til den allerede kjente innføringen av toll på varer tilsvarende 50 milliarder dollar fra begge sider, eskalerer nå retorikken. Det har vært snakk om å doble til firedoble denne summen, samt signaler om å begrense kinesiske investeringer i amerikanske selskaper. Nytt her er også at vi har sett et tydelig fall i den kinesiske valutaen og i det kinesiske aksjemarkedet. Det spekuleres i om valutafallet er bevisst for å motvirke økte tollsatser fra USA. Den kinesiske sentralbankens kutt i reservekravene kan tyde på det.

Sterkere dollar

Svekkelsen i den kinesiske valutaen må også ses i sammenheng med generelt sterkere dollar. Siden april har den handelsvektede dollaren styrket seg med hele syv prosent. Bedre relativ makroøkonomisk utvikling, innstramming i pengepolitikk og markedsfrykt generelt bidrar trolig til dollarstyrkelsen. I tillegg har det vært en kapitalinngang fra fremvoksende økonomier.

ECB forlenger

Dollarens styrke kan også delvis forklares gjennom en svakere euro. Fra tidligere forventninger om at den europeiske sentralbanken (ECB) skulle stoppe med sine kvantitative lettelser i september, ble det på rentemøtet i juni varslet om ytterligere tre måneder med pengetrykking av 15 milliarder euro hver måned. Sammen med litt svakere makromoment, har dette lagt press på euroen.

Veien videre …

Vi har lagt bak oss en volatil måned og et volatilt halvår. Mye tyder på at det også fremover vil svinge på børsene. Samtidig er den underliggende utviklingen i verdensøkonomien bra. Vi går derfor inn i andre halvår med troen på en positiv børsutvikling samlet sett.

"I support free trade, and so does Donald Trump"
Mike Pence