Handelskrigen trappet opp

Etter kraftig oppgang i de globale aksjemarkedene siden korreksjonen i desember i fjor, spredde frykten seg blant investorene i mai. Nok en gang var det Trumps tvitring som startet uroen.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 6,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 ble senket 4,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 5,4 prosent målt i NOK. Her hjemme måtte investorene på Oslo Børs tåle en tilbakegang på 3,3 prosent (OSEBX).

Twitter-kongen

En overraskende twitter-melding om økte tollsatser på import fra Kina, som dermed signaliserte brudd i forhandlingene, var starten på utforbakken i mai. Meldingen ble deretter fulgt opp med trusler om økt toll på alle varer fra Mexico fra 10. juni, dersom myndighetene ikke stopper den ulovlige immigrasjonen til USA. Mexico er USAs tredje største handelspartner etter Kina og Canada. Summen av eskalerende handelskriger, forverrede vekstutsikter, samt makrotall som ikke har stabilisert seg tilstrekkelig, la en effektiv demper på mye av investorenes risikoappetitt.

USA og Kina

Som vanlig kjemper USA på en rekke fronter. Relasjonen mellom USA og Mexico er viktig. Samtidig er handelskrigen mellom USA og Kina enda viktigere med tanke på de globale vekstutsiktene. Økonomene som har prøvd å regne på effekten av worst-case, har gjerne kommet frem til en negativ BNP-effekt i området 1 prosentpoeng for Kina og inntil 0,5 prosentpoeng for USA. I en situasjon hvor makromomentet fortsatt er svakt, er ikke dette et ønsket utfall. Eskalering i handelskrigen har skjerpet retorikken, spesielt fra Kina, hvor symbolbruk som "den lange marsjen" er trukket inn for å varsle kortsiktig smerte for å nå langsiktige mål. At USA har trukket Huawei inn i handelskrigen, har ikke gjort situasjonen bedre.

Handel eller teknologi?

Handelskrigen og den like aktuelle teknologikrigen har lenge vært forsøkt holdt adskilt. Med siste måneds utvikling, hvor USA svartlistet Huawei som en direkte konsekvens av bruddet i forhandlingene, smelter krigene sammen. At Kinas teknologiselskaper nå puster de amerikanske i nakken, gjør at mange nå snakker om et Sputnik-øyeblikk. Konflikten ser ut til å stikke stadig dypere, og likner stadig mer på en økonomisk kald krig.

Veien videre …

Som så mange ganger før, ble mai en måned med uro i markedene. For langsiktige investorer er svingninger en del av "gamet", og i realiteten det som gjør at du kan forvente høyere avkastning over tid sammenlignet med oppbevaring av penger i bank.

"American greatness was elevated significantly after Sputnik"
Buzz Aldrin